Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.02.2015

Warunki agrometeorologiczne

Początek lutego przyniósł niewielkie opady deszczu i śniegu z porywami wiatru oraz lekkie ochłodzenie. Temperatury dzienne wahały się od 2oC do 8oC. Nocne temperatury spadały do nawet do - 9oC w rejonach górskich, ale w większości oscylowały około 0oC. W rejonie Dzierżoniowa od 14 stycznia do 12 lutego spadło około 20 mm opadów deszczu i śniegu. Największe opady wystąpiły 14 stycznia i wyniósł 7 mm. Opady śniegu nie utworzyły trwałej okrywy śnieżnej, przez co oziminy są narażone na wymarzanie.

Stan upraw

Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji (w fazie krzewienia), jedynie pszenica, w zależności od terminu siewu znajduje się w różnych fazach rozwoju (od fazy krzewienia do fazy pierwszych liści). Na części plantacji posianych we wcześniejszym terminie odnotowujemy obecność mączniaka prawdziwego i rdzy w niewielkim nasileniu. Natomiast na polach z wegetacją bardziej zaawansowaną, rośliny są atakowane przez septoriozę liści w przypadku pszenicy oraz plamistość siatkową w przypadku jęczmienia. Na części plantacji w rejonie Zgorzelca obserwuje się żółknięcie roślin.

Większość plantacji rzepaku zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Wiele plantacji wykazuje oznaki wygłodzenia. Szybka aplikacja nawozów azotowych może okazać się konieczna. Miejscami występuje lekkie porażenie zgnilizną kapustnych.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu wykazują nieznaczną tendencję zwyżkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 68,60 zł/dt, wzrost ceny o 2% (w zeszłym miesiącu było to 67,34 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 62,48 zł/dt, wzrost ceny o 3% (miesiąc temu było to 59,55 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 54,32 zł/dt, wzrost ceny o 3%.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,53 zł/kg, maksymalnie można otrzymać podobnie jak miesiąc temu 7,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,0 zł/kg, maksymalnie 5,10 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,96 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,99 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów stabilne, nie ma większych zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego, zauważalne są natomiast spadki cen w stosunku do lutego ubiegłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –150,95 zł/dt (spadek ceny o 3% w stosunku do lutego 2014 r.),
  • polifoska 8 –176,59 zł/dt (spadek ceny o 13%),
  • saletra amonowa 34% –136,88 zł/dt (wzrost ceny o 1%).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 163,80 – 186,90 zł/dt,
  • pszenica jarej 160,00 - 189,00 zł/dt,
  • pszenżyto jare 160,00 - 197,00 zł/dt,
  • owies 155,00 – 176,40 zł/dt,
  • żyto jare 177,45,00 – 183,75 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach PROW 2007- 2013 na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom. Dzięki tej decyzji, więcej młodych rolników, którzy ubiegali się w zeszłym roku o przyznanie pomocy z tego działania, będzie mogło ją otrzymać. Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy w ramach tego działania, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski mieściły się w limicie środków przeznaczonych na takie wsparcie. Po decyzji KE przesuwającej dodatkowe pieniądze na takie premie, rolników będzie 8829, czyli o 961 więcej niż wcześniej.

Do 13 lutego 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 10,9 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Agencja ma na realizację tych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł. Agencja stara się, aby w pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane afrykańskim pomorem świń, czy też w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku, gdy gospodarstwo zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu, dopłaty zostaną zrealizowane po zakończeniu tej kontroli. Warto podkreślić, że od dwóch lat pozytywne decyzje w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich nie są wysyłane do rolników, chyba, że rolnik sobie tego życzy. Oprócz płatności bezpośrednich za 2014 rok ARiMR wypłaca również dopłaty ONW i wsparcie z Programu rolnośrodowiskowego. Do 13 lutego 2015 r. Agencja przekazała w ramach dopłat ONW za 2014 r. 1,18 mld zł. Dopłaty ONW przyznawane są rolnikom którzy gospodarują w trudnym terenie np. górskim lub niekorzystnych warunkach np. na obszarach o niedostatecznych lub zbyt intensywnych opadach deszczu. Dopłaty te mają rekompensować rolnikom wyższe nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności w takich warunkach. Natomiast płatności rolnośrodowiskowe za 2014 rok otrzymało do 13 lutego 2015 r. ponad 114 tys. rolników. Na ich konta bankowe Agencja przekazała 965,7 mln zł. Płatności rolnośrodowiskowe wypłacane są tym rolnikom, którzy zdecydowali się przystąpić do Programu rolnośrodowiskowego, czyli prowadzą swoją działalność w sposób chroniący środowisko naturalne, czy jak najmniej ingerujący w nie. W tym programie wyróżnionych jest 9 pakietów, w każdym z nich od 1 do 12 wariantów. Rolnik który zdecyduje się na przystąpienie do Programu rolnośrodowiskowego zobowiązuje się realizować go przez pięć lat.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu