Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.01.2017

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa grudnia charakteryzowała się zmienną pogodą. Występowały poranne mgły i przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień rosła do 7 oC, w nocy spadała do 0 oC. Koniec miesiąca przyniósł ochłodzenie i spadek temperatury poniżej 0 oC, pojawiły się niewielkie opady śniegu. Zmiana nastąpiła w pierwszej dekadzie stycznia. Temperatura znacznie spadła, w nocy wynosiła miejscami nawet do -25 oC, w dzień oscylowała od -5 oC do 0 oC. Występowały opady śniegu i deszczu, które spowodowały wysoką wilgotność gleby. W okresie od 13 grudnia do 12 stycznia w rejonie Dzierżoniowa spadło 16 mm deszczu i śniegu. W rejonie Jawora tym samym okresie średnia miesięczna opadów była powyżej średniej i wynosiła 62 mm.

Stan upraw ozimych

Większość pól jest pokryta śniegiem. Uprawy zbóż ozimych, które były posiane w terminie agrotechnicznym, weszły w stan spoczynku zimowego w fazie krzewienia. Pszenica w zależności od terminu siewu znajduje się w różnych fazach rozwoju, od kilku liści do fazy krzewienia.

Rzepak rozpoczął okres spoczynku zimowego, na większości plantacji znajduje się w fazie dobrze wykształconej rozety. W zależności od terminu siewu stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany ‒ od fazy 8 do 10 liścia właściwego. Większość upraw jest wyrównanych, rośliny są dobrze przygotowane do zimy. Mimo ostatnich ataków mrozu i niewielkiej pokrywy śnieżnej, nie zanotowano wymrożeń. Stopień zachwaszczenia mały do średniego.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nie uległy większym zmianom w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 63,52 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 62,20 zł/dt). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 67,00 zł. W styczniu 2016 roku było 70,00 zł/dt (spadek ceny o ok. 4%).

Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,13 zł/dt (miesiąc temu było to 59,92 zł/dt), w zeszłym roku średnia cena wynosiła 64,42 zł/dt (spadek ceny o 7%). Średnia cena skupu jęczmienia paszowego jest podobna jak rok temu i wynosi 51,83 zł/dt (w grudniu - 49,95 zł/dt), wystąpił niewielki wzrost ceny o ok. 4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Cena kukurydzy na ziarno utrzymała się (bez zmian w stosunku do grudnia 2016), kosztuje  59,00 zł/dt (sucha), ale ze 12% spadkiem w stosunku do stycznia 2016 roku, kiedy płacono za nią 66,91 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego spadły o ok. 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,85 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku za kilogram żywca wołowego płacono 6,60 zł.

Ceny żywca wieprzowego pozostały bez zmian w stosunku do grudnia 2016, przeciętnie to 4,86 zł/kg , ale są wyższe o 1,1 zł/kg niż w styczniu ubiegłego roku, kiedy płacono średnio 3,76 zł/kg.

Ceny mleka nieznacznie wzrosły. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,87 zł/l (w grudniu było to 0,80 zł/l) do maksymalnie 1,50 zł/l (1,39 zł/l w grudniu). Przeciętna cena mleka płacona w styczniu 2016 roku wynosiła 1,18 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi około 1,97 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów pozostają bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, lecz są niższe do cen ubiegłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 129,32 zł/dt (spadek ceny o 10% w stosunku do sytuacji ze stycznia roku 2016),
  • polifoska 8 – 169,00 zł/dt (spadek ceny o 8,5% w stosunku do 2016 r.)
  • saletra amonowa 34% – 108,29 zł/dt (spadek ceny o 16% w stosunku do 2016 r.)

Młody rolnik w regionalnym oddziale ARiMR

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR. Kompletne akta sprawy w ramach Premii dla młodych rolników, objętej PROW 2014-2020, wraz ze wszystkimi złożonymi przez rolnika wnioskami i dokumentami zostaną przekazane przez kierownika biura powiatowego ARiMR do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r. Wszelkie dokumenty, jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, czy  wnioski o zmianę biznesplanu, należy składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. Także w przypadku innych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa należy je składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca można składać do ARR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W tym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego lub wysadzonego w czasie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.): zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaków oraz mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Pamiętajmy, że w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 roku zostanie podana w rozporządzeniu Rady Ministrów do 30 września. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (czyli w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR