Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.07.2022

Sytuacja w dolnośląskim rolnictwie na dzień 11.07.2022 r.

Wysokie temperatury (powyżej 33°C) w drugiej połowie czerwca sprzyjały gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W regionie wystąpiły nawalne deszcze, miejscowe opady gradu, a także gwałtowne wiatry i burze. Opady na krótko poprawiły warunki wilgotnościowe, jednak wysokie temperatury powietrza i wiatry powodowały szybkie wysuszanie gleby.

Na początku lipca rozpoczęły się żniwa. Susza przyspieszyła zbiory o około dwa tygodnie w porównaniu z poprzednim rokiem. W połowie miesiąca zebrano ziarno z ponad 50% powierzchni jęczmienia ozimego w rejonie wrocławskim i 60% w rejonie legnickim. Rolnicy rozpoczęli zbiór rzepaku ozimego. Jego zaawansowanie wynosiło w połowie lipca 3-5% powierzchni uprawy.

Dojrzewanie ziarna

Stan upraw zbóż na większości plantacji był zadowalający. Zboża znajdowały się w fazie dojrzewania ziarna. Deszcze spowodowały częściowe wylegnięcie niektórych plantacji. Miejscami występowała fuzorioza kłosów, septorioza liści, mączniak prawdziwy i rdza brunatna. Rzepak ozimy był w fazie dojrzewania łuszczyn. Rozpoczęto zabiegi desykacji plantacji. Nasilenie szkodników było niewielkie – na plantacjach pojawiały się mszyce i pryszczarki. Gdzieniegdzie występowały choroby – sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa i czerń krzyżowych.

Zbiór wczesnych ziemniaków

Stan upraw okopowych po opadach deszczu uległ znacznej poprawie. W połowie lipca trwał zbiór wczesnych odmian ziemniaków. Odmiany późniejsze były w fazie kwitnienia. Na niektórych plantacjach pojawiła się stonka ziemniaczana. Uprawy buraków cukrowych znajdowały się w fazie rozety do 12-14 liści i zakrytych międzyrzędzi. Na polach położonych na glebach piaszczystych można było zaobserwować zamieranie upraw z powodu braku wody. Miejscami występowały mszyce. Plantacje okopowych w większości były wolne od chwastów.

Sytuacja na rynkach skupu

Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej nie zmieniła się w ciągu miesiąca i wynosiła w połowie lipca 152,04 zł/dt. Maksymalnie, w skupie można było uzyskać 170,00 zł/dt. Rok temu pszenica konsumpcyjna kosztowała średnio 84,24 zł/dt. Oznacza to, że w ciągu roku jej cena wzrosła o 80%.

Średnia cena sprzedaży pszenicy paszowej spadła w porównaniu do czerwca o 7% i wynosiła142,51 zł/dt. Cena była wyższa od ubiegłorocznej o 75%, kiedy uzyskiwano średnio 81,38 zł/dt. Jęczmień paszowy był skupowany po 119,60 zł/dt, o 10% taniej niż w czerwcu. W porównaniu do 2021 roku jęczmień podrożał o 70%, w ubiegłym roku płacono za niego średnio 71,16 zł/dt. Z kolei rzepak był skupowany w lipcu średnio po 367,39 zł/dt. Rok temu było to 236,46 zł/dt, co oznacza wzrost ceny o 55%.

Ceny skupu żywca nie zmieniły się od czerwca. Młode bydło opasowe było skupowane o około 70% drożej niż przed rokiem, hodowcy sprzedawali wtedy opasy po 6,93 zł/kg. W lipcu ich cena to średnio 11,77 zł/kg, maksymalnie można było uzyskać 15,00 zł/kg. Średnia cena skupu tuczników pozostała na poziomie czerwca (5,87 zł/kg). Maksymalnie rolnicy otrzymywali 7,00 zł/kg. W lipcu 2021 roku średnia cena skupu tuczników była niższa o 18%, uzyskiwano wtedy 4,97 zł/kg.

Cena skupu mleka to 1,55 zł/l (o 18% więcej niż rok temu). Cena mleka dla odbiorców indywidualnych wynosiła średnio 2,81 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,50 zł/l, czyli o 15% więcej niż rok temu).

Ceny nawozów mineralnych wzrosły o 110-180% w porównaniu do poprzedniego roku. Ich cena nieco spadła przez ostatni miesiąc.

Średnie ceny nawozów w połowie lipca:

  • mocznik 46% N – 481,85 zł/dt (niewielki spadek ceny – w ciągu miesiąca o 6%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 145%),
  • polifoska 8 – 421,00 zł/dt (spadek ceny w ciągu miesiąca o 7%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 110%),
  • saletra amonowa 34% – 375,17 zł/dt (cena jest niższa o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 180% niż w lipcu 2021 roku).

Wypłata pomocy nawozowej

Rozpoczęła się wypłata pomocy w formie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do 31 maja 2022 r. rolnicy złożyli do ARiMR 427 tys. wniosków o to wsparcie. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w tym miesiącu.

Usługi rolnicze i leśne – do 19 sierpnia

Do 19 sierpnia potrwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności.

Podobnie, jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wykaz rodzajów działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo premiowana działalność, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych) lub wykorzystania technologii cyfrowych.
W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota wsparcia to 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega nie więcej niż połowa udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65%.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR