Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.05.2018

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc to wysokie temperatury, jak na tę porę roku. Przez cały kwiecień i pierwsze dni maja wystąpiły niewielkie opady deszczu, gleba była wysuszona. Dopiero pod koniec drugiego tygodnia maja burze, które poprawiły nawilgotnienie gleby. Na terenie gmin powiatu świdnickiego wystąpiły burze z gradem i silnymi opadami deszczu. Najbardziej ucierpiała wieś Nowice na terenie gminy Jaworzyna Śląska. W dzień notowano temperatury od 12 do 26 oC. Średnie temperatury w nocy wahały się od 4 oC do 15 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 12 kwietnia do 11 maja wystąpiło 10 dni z opadami deszczu. Łącznie spadło 31 mm opadów. Największe opady deszczu to 14 mm 23 kwietnia.

Stan upraw

  • Zboża

Rolnicy zakończyli siew zbóż jarych. Większość znajduje się w fazie pełnego krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. Zboża ozime w fazie liścia flagowego. Pojawiają się objawy porażenia zbóż mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną i septoriozą liści. Na części plantacji obserwujemy występowanie skrzypionek oraz naloty mszyc zbożowych. PIORIN wydał komunikat o zwalczaniu pryszczarka zbożowca. Wykonywane są zabiegi dokarmiania roślin zarówno dolistnego, jak i dawkami azotu doglebowo. Plantacje są na ogół czyste, tylko na obrzeżach pojawia się zachwaszczenie makami i bławatkiem polnym.

Obserwujemy bardzo dobre wschody kukurydzy, w zależności od terminu siewu rośliny są w fazie 4-8 liści.

  • Rzepak ozimy

Jest w fazie końca kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. Na polach powiatu świdnickiego, przez które przeszedł grad i silne deszcze, część plantacji uległo uszkodzeniu. W rejonie podgórskim stan plantacji rzepaku ozimego jest zróżnicowany ‒ w większości słaby i średni, opóźniona wegetacja oraz susza nie rokują wysokich plonów. Część plantacji porażona mączniakiem rzekomym. Wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności powietrza pojawiła się zgnilizna twardzikowa. Wystąpiły sprzyjające warunki do pojawienia się chowacza posobnika oraz pryszczarka kapustnika. Duży wpływ ma na to obecny przebieg pogody, charakteryzujący się dość wysoką temperaturą i znaczną wilgotnością. Zachwaszczenie plantacji na obecnym etapie małe do średniego.

  • Rośliny okopowe

Wschody buraków cukrowych są dość równe i dobre. Zaawansowanie rozwoju roślin jest różne w zależności od terminu siewu i stanowiska. Buraki znajdują się w fazie od liścieni do 4-8 liści właściwych. Na plantacjach buraków stwierdzono występowanie mszycy burakowej oraz śmietki ćwiklanki.

Ziemniaki znajdują się w fazie wzrostu od tworzenia liści i łodyg do zawiązywania bulw. Plantacje są czyste, część plantacji jest obecnie podsypywana.

  • Rośliny sadownicze

Czereśnie w trakcie nabierania owoców, W tym roku plony zapowiadają się bardzo dobrze. Na odmianach majowych, wczesnych w górnych partiach owoce zaczynają się wybarwiać, pozostałe gatunki drzew owocowych praktycznie po kwitnieniu, widać rosnące zawiązki owoców. Zapowiada się dobry plon śliw, a na terenach, gdzie nie było gradu, również jabłek. Na plantacjach truskawek zagrożenie stanowi szara pleśń.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 66,61 zł/dt (bez większych zmian do roku poprzedniego), maksymalnie można uzyskać 69,50 zł/dt.

Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 64,77 zł/dt, cena najczęściej oferowana podobnie jak miesiąc temu wynosi 66,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 63,38 zł/dt i jest wyższa o ok. 7% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 64,14 zł/dt (wzrost o 1,5% w ciągu miesiąca). W ubiegłym roku rolnik otrzymywał za dt kukurydzy na ziarno 65,67 zł (więcej o 2,3%).

Ceny skupu żywca wołowego bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego obecnie wynosi 7,21 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 9,00 zł/kg.

Żywiec wieprzowy jest skupowany średnio po 4,46 zł/kg. Cena w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalała o 2,6%. W porównaniu do maja zeszłego roku cena tuczników jest niższa o 13%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,98 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na podobnym poziomie, producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,27zł/l (min 0,85 zł/l do maks. 1,60 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,11 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieco wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale w większości są niższe o do cen zeszłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 138,82 zł/dt (cena w porównaniu do poprzedniego miesiąca wyższa o 2,4% i niższa o 3,5% w stosunku do maja 2017 r.)
  • polifoska 8 – 159,66 zł/dt ( cena wyższa w stosunku do ubiegłego miesiąca o ok 2 % i niższa o 4,3% w stosunku do 2017 r.)
  • saletra amonowa 34% – 118,79 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o 3%, bez zmian do roku 2017)

Dopłaty bezpośrednie

Do 10 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 12,73 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70%. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 rok wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin realizacji tych płatności upływa 30 czerwca 2018 r.

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 rok, finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach takiego wsparcia do 10 maja 2018 r. do rolników trafiło 1,07 mld zł w ramach dopłat ONW, 505,27 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 165,2 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego oraz 87,63 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

W 2017 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat w 2016 roku. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że to konto zostało zamknięte lub rolnicy zmieniają numery rachunków i nie informują o tym ARiMR. W takich sytuacjach pieniądze nie mogą trafić do adresata i są zwracane do Agencji. Prosimy zatem rolników, których dotyczą takie sytuacje o zgłaszanie nowego numeru konta na specjalnym formularzu Wniosku o wpis do ewidencji producentów i przekazanie tego dokumentu do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR

Teresa Czaja DODR