Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.03.2013

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc to kontynuacja okresu zimy z przebłyskami typowego przedwiośnia na początku marca. Na początku trzeciej dekady lutego temperatury wzrosły powyżej 0ºC, gleba rozmarzła, okrywa śnieżna w rejonach niżej położonych zaczęła się topić. Temperatura w dzień oscylowała w granicach od 0 ºC nawet do 12 ºC. Temperatury nocne często spadły poniżej zera do -10 ºC. Mimo zimowych temperatur przyroda reaguje na wydłużanie się dnia i większe nasłonecznienie. 
W rejonie PZD Dzierżoniów od 11.02. do 11.03. spadło około 78mm opadów deszczu i śniegu. Największy opad deszczu ze śniegiem wystąpił 22 i 23.02 było to 40mm. Ogółem wystąpiło 11 dni z opadami.

Stan upraw

Miejscami wystąpiło znaczne stopienie okrywy śnieżnej po wzroście temperatur na przełomie lutego i marca. W powiązaniu z późniejszymi nocnymi przymrozkami budzi to pewne obawy co do przezimowania ozimin szczególnie tych o słabszej kondycji. Niskie temperatury w nocy nadal na dużym obszarze powstrzymują wegetację. Plantacje siane w terminie są w fazie pełni krzewienia, siane po terminach agrotechnicznych w fazie od wschodów do 3 liści. Jęczmień ozimy miejscami przebarwiony, żółty wymaga wiosennego zasilenia nawozem. Część rolników w powiatach jaworskim, wrocławskim, górowskim, chojnowskim rozpoczęła wiosenne nawożenie azotem. Jednak na dużym obszarze województwa opady deszczu oraz topniejący śnieg spowodowały znaczne zwiększenie wilgotności gleby, więc nie należy się spodziewać rozpoczęcia prac polowych przed końcem miesiąca ze względu na brak możliwości wjechania sprzętem rolniczym.

Stan plantacji rzepaku ozimego dobry, rośliny znajdują się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Większość rolników w powiecie ząbkowickim wykonała opryski w celu skracania roślin, profilaktycznie w połączeniu z użyciem środków grzybobójczych. Pojawiają się pojedyncze ogniska kiły kapusty, występują porażone i suche liście w niewielkim nasileniu. Zauważono niewielkie ogniska chowacza galasówka, sporadycznie obserwuje się ślady żerowania miniarki. Oceniając ogólny stopień porażenia plantacji przez szkodniki jest on nieduży, nie ma znaczenia gospodarczego.
Rozpoczęto proces podkiełkowywania ziemniaków do wczesnego wysadzania pod włókninę.

Rośliny sadownicze. Drzewa pestkowe częściowe nabieranie pąków kwiatowych zostało wstrzymane przez niskie temperatury. W sadach trwa końcowa faza prześwietlania koron drzew.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest dość dobrej jakości. Zaobserwowano niewielkie spadki cen skupu (o około 5-10%) w stosunku do miesiąca poprzedniego, mimo tego ceny skupu zbóż utrzymują się nadal na wysokim poziomie. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 104,00 zł (w zeszłym miesiącu było to 109,20 zł), średnia cena ukształtowała się na poziomie 98,70 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 94,83 zł/dt (w poprzednim miesiącu było to 100,58 zł/dt). Dla porównania ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w marcu zeszłego roku wynosiły 70,00-85,00 zł/dt ( były o około 18% niższe niż obecnie) , natomiast pszenicy paszowej 62,00-82,00 zł/dt (niższe o około 20%).

Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 70,00-85,00 zł/dt. 
Średnia cena kukurydzy wynosi 85,14 zł/dt (spadek o 7%), a maksymalna to 90,95 zł/dt ( w poprzednim miesiącu otrzymać można było 100,00 zł/dt). 

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 7,14 zł/kg do maksymalnie 9,00 zł/kg (cena maksymalna w marcu zeszłego roku wynosiła 8,50 zł/kg, była więc niższa jedynie o 5% niż obecnie). Ceny skupu żywca wieprzowego nie zmieniły się w stosunku do miesiąca lutego i kształtują się w przedziale od 4,80 do 6,10 zł/kg. Porównując z marcem poprzedniego roku cena maksymalna za kilogram tucznika jest wyższa o 10% (wynosiła wtedy 5,5 zł).

Ceny mleka utrzymują się na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych to podobnie jak w poprzednim miesiącu 1,90 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin wykorzystywanych w okresie wiosennym. Ceny nawozów nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, podobne ceny były także w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 178,03 zł/dt, (w ubiegłym roku było to 171,06 zł/dt) 

  • polifoski 8 – 217,00 zł/dt , (spadek ceny o ok. 4% do 2012 r.) 

  • saletry amonowej 34% – 150,96(rok temu -149,11 zł/dt).


Ceny materiału siewny spadły średnio o ok. 10-20 % w stosunku do roku ubiegłego. Cena jęczmienia jarego kształtuje się na poziomie160,00-220,50 zł/dt (w poprzednim roku było to 180,00-279,00 zł/dt). Nasiona pszenicy jarej kupimy za 170,00-231 zł/dt (w poprzednim sezonie było to 189,00-230,00 zł/dt). Średnia cena nasion owsa to obecnie 190,33 zł/dt. Za krajowe nasiona kukurydzy na ziarno zapłacimy maksymalnie 336 zł , średnio 205,67zł/ j.s 50 tys. ziaren.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Rolnicy otrzymują wypłaty dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 8 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 9,8 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta ponad 1,1 mln rolników. Przypominamy, że od roku 2013, ARiMR nie będzie wysyłała decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień chyba, że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu nie zostanie doręczona. 

Od 15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2013. Jak co roku Agencja wysyła wnioski spersonalizowane do rolników , którzy składali w poprzednim roku wnioski i zadeklarowali chęć otrzymania papierowej wersji wniosku. Ubiegający się o dopłaty rolnik musi je wypełnić, podpisać i dostarczyć do ARiMR w terminie do 15 maja. Pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają do swoich siedzib w celu pomocy w wypełnieniu wniosków.

Poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD) można obecnie składać wnioski na cieszące się dużą popularnością działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” :

  • LGD „Kłodzka Wstęga Sudetów” termin składania 29.03.-19.04.2013 r.
  • LGD Stowarzyszenie Ślężanie termin składania 11.03.-29.03.2013 r.

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” poprzez Grupy:

  • LGD „Kłodzka Wstęga Sudetów” termin składania 29.03-19.04.2013 r.
  • LGD Stowarzyszenie Ślężanie termin składania 11.03.-29.03.2013 r.

Do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis, zatem ważne jest czy w poprzednich dwóch latach nie został już przekroczony limit 7500 euro. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” na stronie internetowej ARR www.arr.gov.p.

Przypominamy, że wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych.

Opracowanie na podstawie meldunków PZD
Sylwia Kędzierska