Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.02.2022

Pogoda

W drugiej połowie stycznia i na początku lutego pogoda była zmienna, z niewielkimi opadami śniegu i deszczu. Często występowały silne wiatry. Ubiegły miesiąc tylko częściowo przyniósł oczekiwane ochłodzenie. Temperatury dzienne wahały się od -5 °C do nawet 11°C. W nocy występowały przymrozki w granicach -2 do -8 °C, lecz zdarzały się także nocne temperatury dochodzące do 7 °C. W połowie lutego okrywa śnieżna występowała tylko w części górskiej województwa. Na pozostałym obszarze brak okrywy na oziminach, co przy tak dużych wahaniach temperatury i silnym wietrze, może wpłynąć na zdrowotność i prawidłowe przezimowanie upraw. W rejonie powiatów dzierżoniowskiego i jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 32,4-40 mm.

Uprawy rolne

Stan plantacji ozimin oceniamy jako dobry. Większość plantacji zbóż ozimych weszła w stan spoczynku zimowego w fazie krzewienia, obecnie znajdują się one w fazie 4-5 liści. Wysokie temperatury w ciągu dnia sprawiają, że w niektórych miejscach ruszyła wegetacja ozimin. Na uprawach, głównie z późnych siewów pojawia się zachwaszczenie. W zależności od terminu siewu, stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany. Rośliny znajdują się w fazie rozety od 8. do 12. liścia właściwego.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu są nadal znacznie wyższe niż rok temu, jednak nieco spadły w porównaniu do ubiegłego miesiąca. W ciągu miesiąca cena skupu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej spadła o 3% i wynosi 122,70 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 131,60 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 84,42 zł/dt. Oznacza to roczny wzrost o ponad 56%. Obecnie średnia cena sprzedaży pszenicy paszowej jest niższa o 5% niż w styczniu i wynosi 115,27 zł/dt. Jest wyższa od ubiegłorocznej o 46%, kiedy uzyskiwano średnio 78,96 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę skupu 99,80 zł/dt, niższą o 2% niż w styczniu. W porównaniu do 2021 roku cena jęczmienia jest wyższa prawie o 48%, kiedy za decytonę jęczmienia płacono 67,54 zł.

Średnie ceny skupu żywca bez większych zmian, w porównaniu z poprzednim miesiącem. Cena skupu tuczników jest wyższa o 8% niż rok temu, wynosi średnio 4,05 zł/kg (maksymalnie 5 zł/kg), rok temu było to 3,73 zł/kg. Młode bydło opasowe jest skupowane średnio po 8,48 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 12,60 zł/kg. W porównaniu z ubiegłym rokiem cena wzrosła o około 19%, kiedy hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,91 zł/kg.

Producenci mleka mogą otrzymać w skupie od 1,00 do 1,82 zł/l. Średnia cena skupu to 1,46 zł/l (bez większych zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca i zeszłego roku). Cena za mleko, płacona przez odbiorców indywidualnych to maksymalnie 3,60 zł/l, średnia – 2,69 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Wzrost cen nawozów wyhamował. Ceny spadły średnio o 6-11% w porównaniu do stycznia. W czasie ostatnich 12 miesięcy, ceny mocznika i saletry wzrosły prawie trzykrotnie. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 395,20 zł/dt (cena spadła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 7%, w porównaniu do ubiegłego roku cena wzrosła o 260%),
  • polifoska 8 – 285,38 zł/dt (cena spadła w ciągu miesiąca o 6%, w porównaniu do ubiegłego roku, wzrost o 40%),
  • saletra amonowa 34% – 302,27 zł/dt (cena jest niższa o 11% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 255% niż w lutym 2021 roku).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 roku. Pomoc przysługuje tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie między 15 listopada a 31 marca, których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia. O pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania znajduje się na stronie internetowej ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu.

Dopłaty do kredytów

W lutym ARiMR uruchomiła współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Limity udostępniono do następujących linii kredytowych:

  1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z), limit akcji kredytowej w wysokości 130 mln zł, środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.
  2. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02), limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł, środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.
  3. Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS), limit akcji kredytowej w wysokości 20 mln zł, środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.
  4. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk), środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR