Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.01.2019

Warunki agrometeorologiczne

Przełom roku był dosyć ciepły. W dzień temperatury na terenie Dolnego Śląska wynosiły od 0 do nawet miejscami 10 °C. W nocy występowały przymrozki do -6 °C. Pojawiły się oczekiwane opady deszczu i śniegu, co poprawiło zasobność gleby w wodę. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 17 mm. W rejonie Dzierżoniowa łącznie było to 66 mm opadów.

Uprawy rolne

Zboża posiane w terminie agrotechnicznym znajdują się w dobrej kondycji, w fazie krzewienia. Plantacje rzepaku są w fazie 8-12 liścia właściwego. Niektóre rośliny, szczególnie posiane w późniejszym terminie, są słabo zahartowane z uwagi na panujące warunki pogodowe. Brak wystarczającej okrywy śnieżnej szczególnie na terenach nizinnych województwa budzi obawy przed wymarzaniem upraw. Na plantacjach ozimin licznie występują mszyce, które zaatakowały zboża i rzepaki. Uprawy ozime w większości są wolne od chwastów.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zauważalny jest natomiast wzrost cen w porównaniu do zeszłego roku. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie uległa większym zmianom w przeciągu miesiąca wynosi 82,49 zł/dt i jest o 18% wyższa niż w styczniu 2018 roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 87,74 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 79,50 zł/dt (cena wyższa o 19% niż roku ubiegłym), cena najczęściej oferowana to 80,00 zł/dt. Skup jęczmienia paszowego kształtuje się w przedziale 68-80,00 zł/dt, średnio można uzyskać 72,65/dt. W ubiegłym roku cena była niższa w tym okresie o około 11%.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,08 zł/kg, (spadek ceny oceny o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca) maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.

Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio można uzyskać 4,10 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2018 cena tuczników jest niższa o około 10%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,56 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,27 zł/l (min 0,60 zł/l do maks. 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,04 zł/l, maksymalną ceną jest 3,0 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z ubiegłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 159,66 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 18% wyższa w porównaniu do 2018 r.)
  • polifoski 8 – 171,56 zł/dt ( cena niższa o 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyższa o 8% niż w 2018 roku)
  • saletry amonowej 34% – 130,15 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 17% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Od 31 stycznia do 1 marca oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł. Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Ważne dla posiadaczy bydła – liczba DJP.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR