Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.12.2018

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda typowo jesienna z częstymi wiatrami, zamgleniami i chłodnymi nocami z przygruntowymi przymrozkami. Ostatni miesiąc charakteryzował się niewielkimi opadami deszczu i śniegu co nie poprawiło zasobności gleby w wodę. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wyniosła 18 mm. W rejonie Dzierżoniowa wystąpiło 8 dni z opadami deszczu. Łącznie było to 21,5 mm opadów. W rejonie Kłodzka brak okrywy śnieżnej na polach oraz dodatnie temperatury sprzyjają szkodom wyrządzanym przez zwierzynę leśną. Zasiewy ozime są buchtowane przez dziki i spasane przez jelenie i sarny.

Uprawy rolne

  • Zboża

Zasiewy ozimin zakończone. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji, w fazie krzewienia. Dzięki stopniowym spadkom temperatury hartują się i przygotowują do nadejścia mocniejszych mrozów. Pszenica ozima, w zależności od terminu siewu, znajduje różnych fazach rozwoju ‒ od wschodów do początku krzewienia. Lokalnie występuje porażenie mączniakiem prawdziwym. Wykonano już zabiegi ochrony roślin na bardzo liczne w tym roku mszyce, które zaatakowały zboża.

  • Rzepak

W zależności od terminu siewu, stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany. Większość plantacji rzepaku jest fazie 8-12 liścia właściwego. Zakończono zabiegi mające na celu przygotowanie roślin do przezimowania. Na plantacjach zaobserwowano duże naloty mszycy oraz porażenie śmietką, znacznie większe niż w poprzednim roku.

  • Rośliny okopowe

Zakończono zbiory buraków cukrowych. Znaczna część została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni jest pryzmowana na obrzeżach pól i czeka na transport do cukrowni. Szacowane plony mieszczą się w przedziale od 280 do 710 dt/ha. Polaryzacja cukru jest w tym roku bardzo dobra i wynosi 16,5-19,4%.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Widać wzrost cen w porównaniu z poprzednim 2017 rokiem. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie uległa zmianie od ubiegłego miesiąca i wynosi 81,71 zł/dt. Jest o 20% wyższa niż rok temu. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 85,60 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 78,18 zł/dt (cena jest wyższa o 19% niż w grudniu 2017 roku), cena najczęściej oferowana to 80,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 74,56 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 82,00 zł/dt. Cena skupu kukurydzy na ziarno to od 53,00 zł/dt do maksymalnie 75,00 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,42 zł/kg, wzrost ceny o 5% w porównaniu do listopada, maksymalnie można otrzymać 9,50 zł/kg.

Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio można uzyskać 4,12 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2017, cena tuczników jest niższa o około 12%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,69 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,27 zł/l (od 0,60 zł/l do 1,54 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,96 zł/l, maksymalną ceną jest 2,5 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 159,15 zł/dt (cena o 7% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 20% wyższa w porównaniu do 2017 r.)
  • polifoska 8 – 175,88 zł/dt ( cena wyższa o 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyższa o 11% niż w 2017 roku)
  • saletra amonowa 34% – 129,23 zł/dt (cena wyższa o 6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 16% niż rok temu).

Zaliczki na płatności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 listopada przekazała na konta rolników ok. 9,23 mld zł. 3 grudnia ARiMR rozpoczęła przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności.

1,29 mln rolników otrzymało zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 rok. Zaliczki w wysokości 70% trafiały na konta rolników od 16 października. Jak przypomina Agencja, w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymali oni ok. 9,23 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 r.

ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w ubiegłych latach. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 883 mln zł.

Źródło: meldunki PZDR, informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR