Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.12.2012

Warunki agrometeorologiczne

W okresie ostatniego miesiąca sprzyjające warunki klimatyczne pozwoliły na wykonanie późnej orki zimowej oraz wyjątkowo późnych siewów pszenicy ozimej po zbiorach kukurydzy i buraków cukrowych. Temperatury w dzień oscylowały w granicach od 2ºC do nawet 12ºC, natomiast w nocy spadały poniżej 0ºC. Od początku grudnia temperatury stopniowo obniżały się dochodząc do -5ºC w dzień oraz do -15ºC w nocy (w rejonach kotlin górskich Sudetów nawet do -19ºC). W rejonie Dzierżoniowa zanotowano 6 dni z opadami, od 16.11 do 10.12 spadło 17,4 mm opadów deszczu i śniegu. Średnia miesięczna ilość opadów w powiecie jaworskim była poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie i wynosiła ok. 35 mm. Pierwsza dekada grudnia z opadami śniegu miejscami intensywnymi. Obecnie w całym województwie utrzymuje się okrywa śniegowa od kilku centymetrów do nawet 20-25 cm, gleba jest zamarznięta.

Stan upraw

  • Zboża

Na początku grudnia zakończono opóźnione siewy pszenicy ozimej. Plantacje zbóż po sprzyjających jesienią warunkach pogodowych są dobrze wykształcone i rozkrzewione, co dobrze rokuje przezimowaniu oraz wczesnowiosennemu ruszeniu wegetacji. Zboża wysiane w terminie są w fazie pełni krzewienia, a wysiane po terminach agrotechnicznych są w fazie od wschodów do 3 liści. Obecnie rośliny znajdują się pod okrywą śnieżną w stanie spoczynku zimowego. 
Zakończono zbiory kukurydzy na ziarno, średni plon według ( szacunków PZD) jest bardzo wysoki, wynosi 94,59 dt z hektara.

  • Rośliny okopowe

Zakończono zbiór buraków cukrowych, znaczna część buraków została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych pryzmach na transport do odbiorcy. Uzyskany średni plon według szacunków PZD wynosi 542,75 dt/ha i jest wyższy od plonu z roku poprzedniego o około 5%.

  • Rzepak

Większość plantacji zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Plantacje rzepaku są w optymalnej fazie rozwoju do przezimowania, tylko niewielka część jest zbyt wybujała. Obecnie wraz z wystąpieniem pierwszych znaczących mrozów rośliny przechodzą w stan spoczynku zimowego. Przebieg pogody późnojesiennej nie bardzo sprzyjał zahamowaniu wegetacji. Stwarza to obawę o optymalne przezimowanie.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na jeszcze wyższą cenę. Skupowane ziarno pszenic w niektórych rejonach nie osiąga parametrów jakościowych tj. 12% białka i gęstości 75. 
Ceny skupu zbóż nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 113,00 zł (tj. o 12,3 % więcej niż w listopadzie), przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 100,52 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 96,23 zł/dt. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 72,00-88,00 zł/dt. 
Średnia cena kukurydzy wynosi 91,43 zł/dt, a maksymalna 97,37 zł/dt. Nadal utrzymuje się niska cena gryki za 1dt otrzymamy jedynie 101,65 zł.
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu, średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,27 zł/kg do 9,0 zł/kg. Również średnia cena żywca wieprzowego praktycznie nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnio za 1kg żywca producent otrzymuje 5,50 zł (w listopadzie było to 5,59 zł). Ceny mleka utrzymują się na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych 1,95 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesienno-zimowym. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów lub u dużych hurtowników. Obserwujemy nieznaczne zmiany cen nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 172,99 zł/dt (spadek ceny o 1,2%), 
  • polifoski 8 – 224,49 zł/dt (bez zmian), 
  • saletry amonowej 34% – 145,06 zł./dt (wzrost o 1%). 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Duże zainteresowanie rolników inwestycjami i kredytami, szczególnie na zakup ziemi. W bankach są kolejki wcześniej złożonych wniosków. Banki dostały dodatkowe limity środków z ARiMR, obecnie trwa uruchamianie kredytów. Rolnicy, którzy skorzystali z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych realizują zaplanowane inwestycje i zakupy sprzętu.

Od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła  wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych, co poprawi sytuację finansową gospodarstw. W tym roku rolnicy nie dostaną decyzji o wysokości dopłat muszą, więc sprawdzać w banku czy pieniądze wpłynęły na konto.

Opracowanie
Teresa Czaja