Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.07.2014 r.

Warunki agrometeorologiczne
Czerwiec był dość ciepły, z temperaturami od 8oC w nocy do 28oC w dzień. Druga dekada miesiąca przyniosła ochłodzenie i opady deszczu. Początek lipca przywitał nas upałami z temperaturami do 35oC z gwałtownymi burzami i obfitymi opadami deszczu. Opady spowodowały wymycia w uprawach oraz wyleganie rzepaków i zbóż. W rejonie Dzierżoniowa od 11 czerwca do 10 lipca spadło około 81 mm deszczu. Największe opady wystąpiły 10 lipca, kiedy spadło 36 mm. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie powiatu jaworskiego wynosiła 54 mm.

Stan upraw

  • Zboża

Zboża ozime znajdują się w fazie dojrzałości woskowej, zboża jare w fazie mleczno-woskowej. Rozpoczął się zbiór jęczmienia ozimego. Rolnicy mają problemy z parametrami jęczmienia browarnego. Zaobserwowano objawy porażenia mączniakiem rzekomym, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą plew i fuzariozą kłosów. Na wielu plantacjach wystąpiły naloty mszyc zbożowych, widać też objawy porażenia płoniarką zbożówką.
Stan zachwaszczenia plantacji jest zróżnicowany, w zależności od terminowości wykonanych zabiegów. W zbożach można zaobserwować miotłę zbożową, przytulię czepną, chaber bławatek, mak i ostrożeń polny. Rośliny szybko zasychają z powodu wysokich temperatur i braku opadów.
Plantacje kukurydzy słabe, liście przebarwione bardzo jasne. Obecna faza, to 50-120 cm wysokości. Na wielu plantacjach widać niedobory wody

  • Rzepak ozimy

W fazie dojrzewania. Rolnicy wykonują zabiegi przyśpieszające i wyrównujące dojrzewanie rzepaku. Początek zbioru. Zauważalne objawy chorobowe to zgnilizna twardzikowa i występująca lokalnie szara pleśń. Uprawy w większości są dobrze utrzymane i wolne od chwastów.

  • Rośliny okopowe

Większość plantacji buraków cukrowych posianych w terminie, jest w dobrym stanie. Rośliny znajdują się w fazie zakrytego międzyrzędzia i intensywnego wzrostu korzeni. Na polach mozaikowych widać niedobory wody, buraki są mniejsze. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami. Pojedyncze plantacje z objawami chwaścika i brunatnej plamistości liści.
Ziemniaki wczesne w trakcie zbiorów. Ziemniaki późnych odmian w fazie kwitnienia. Pojawiły się pierwsze oznaki porażenia ziemniaków przez alternariozę i zarazę ziemniaczaną. Występują ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje są lekko zachwaszczone, szczególnie te słabo lub wcale niechronione.

  • Rośliny sadownicze

Kończy się zbiór truskawek i czereśni. Rozpoczął się zbiór wiśni. Trwa zbiór porzeczek, agrestu, borówek i malin. Drzewa owocowe ‒ ziarnkowe znajdują się w trakcie narastania owoców. Duże nasilenie mszyc, a w sadach czereśniowych występuje nasionnica trześniówka. Na jabłoniach można zaobserwować mączniaka prawdziwego, a na brzoskwiniach kędzierzawość liści.

Sytuacja na rynkach skupu
Jednostki skupowe przygotowują obiekty do akcji skupowej zbóż i rzepaku z tegorocznych zbiorów. Ceny skupu wykazują tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 71,90 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 75,49 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 69,33 zł/dt (miesiąc temu było to 73,26 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego spadła o 17% i wynosi 58,45 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 67,47 zł/dt. Z kolei za kilogram młodych ziemniaków trzeba zapłacić średnio 1,28 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są podobne, jak miesiąc wcześniej. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 6,52 zł/kg, do 7,50 zł/kg spadła cena maksymalna (w poprzednim miesiącu wynosiła 8,50 zł/kg).

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie ‒ od 4,00-5,67 zł/kg, średnio ‒ 5,05 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,95 zł/l do 1,59 zł/l (spadek maksymalnej ceny o 6,5% w stosunku do ubiegłego miesiąca). Średnia cena mleka wynosi 1,26 zł/l (spadek o 3%). Średnia cena mleka, płacona przez odbiorców indywidualnych nie uległa zmianie i wynosi 2,03 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów są stabilne i nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:
•    mocznik 46% N – 153,76 zł/dt, (bez zmian),
•    polifoska 8 – 192,76 zł/dt , (spadek ceny o 2%),
•    saletra amonowa 34% – 142,29 zł/dt (bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

W sześciu gminach na terenie województwa dolnośląskiego pracują już komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską powodzi, przymrozków wiosennych i gradu.

Rozpoczęły działalność specjalne Zespoły Ekspertów, które bezpłatnie będą pomagały rolnikom i innym beneficjentom PROW 2007-2013, składających wyjaśnienia do wniosków o przyznanie pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparcia na tworzenie rynku owoców i warzyw.
Wsparcie Zespołów obejmować będzie świadczenie pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

  • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
  • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
  • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
  • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
  • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
  • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.


źródła: meldunki PZD i informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu