Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.06.2013

Warunki agrometeorologiczne

Początek czerwca przyniósł ochłodzenie oraz opady deszczu, miejscami intensywne. Lokalnie pojawiły się burze i gradobicia. Nadmierna ilość opadów spowodowała lokalne podtopienia i zastoiny wodne powodujące wymoknięcia upraw. Na terenie części gmin wystąpiły powodzie, które spowodowały szkody w uprawach rolnych. Rozwój roślin szczególnie ciepłolubnych (kukurydza) jest opóźniony, niemożliwe jest również koszenie łąk i przygotowanie siana. W rejonie powiatu dzierżoniowskiego, w okresie od 10 maja do 10 czerwca było 14 dni z opadami i spadło około 149 mm deszczu. Największy opad wystąpił 9 czerwca było to 43 mm.

Stan upraw

  • Zboża

Zboża ozime w fazie od liścia flagowego do początku kwitnienia. Zboża jare, w zależności od terminu siewu, znajdują się w fazie strzelania w źdźbło do liścia flagowego. Pojawiły się choroby kłosa i liści (fuzarioza i septorioza). W dużym nasileniu wystąpił mączniak. Na jęczmieniu występuje porażenie brunatną plamistością liści. Pogoda uniemożliwia walkę chemiczną z chorobami. Plantacje kukurydzy są słabe, przebarwione ze względu na niskie temperatury i deszcz, który wypłukał pokarm z wierzchniej warstwy gleby. W niektórych rejonach występuje nasilenie chorób grzybowych w zbożach głównie ozimych. Występują objawy porażenia mączniakiem rzekomym, septoriozą liści, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą plew, fuzariozą kłosów. Na większości plantacji obserwuje się zwiększone objawy żerowania skrzypionek oraz nalot mszycy zbożowej. Zachwaszczenie plantacji niechronionych średnie i duże miotłą zbożową, przytulią czepną, chabrem bławatkiem, fiołkiem polnym i makiem w oziminach. W zbożach jarych występuje głównie zachwaszczenie przytulią i ostrożeniem polnym

  • Pogoda sprzyja zarazie ziemniaczanej

Ziemniaki wczesne uprawiane pod osłonami są w trakcie zbioru. Ziemniaki wczesne w fazie zakrywania międzyrzędzi i kwitnienia. Ziemniaki późne w fazie zakrywania międzyrzędzi. Pogoda sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej, występują pierwsze objawy porażenia. Na niektórych plantacjach występuje stonka ziemniaczana. Ceny młodych ziemniaków utrzymują się na wysokim poziomie za 1 kilogram trzeba zapłacić od 4 nawet do 8 zł.
Większość plantacji buraków cukrowych posianych w terminie jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Buraki wysiane z opóźnieniem znajdują się w fazie od 2 do 6 liści właściwych. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

  • Rzepak ze słodyszkiem

Plantacje rzepaku ozimego w fazie formowania i przyrostu masy łuszczyn. Rzepak jary w fazie kwitnienia. Zaobserwowano większe niż w poprzednich latach występowanie słodyszka rzepakowego, chowacza podobnika oraz zauważalne uszkodzenia spowodowane przez pryszczarka kapustnika. Zachwaszczenie lekkie, głównie samosiewami zbóż, makami, chabrami i przytulią (szczególnie plantacji niechronionych). Zauważalne objawy chorobowe zgnilizny twardzikowej i szara pleśń.

  • Rośliny sadownicze

Rozpoczął się zbiór truskawek i czereśni odmian wczesnych utrudniony przez opady deszczu i ochłodzenie. Drzewa owocowe znajdują się w fazie formowania owoców. Duże jest nasilenie mszyc. Stwierdzono występowanie chorób roślin sadowniczych ‒ parcha jabłoni, brunatnej zgnilizny drzew oraz szarej pleśni na truskawkach.

Niższe ceny zbóż

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Ceny skupu spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca. Za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej otrzymamy maksymalnie 101,65 zł. Średnio możemy sprzedać pszenicę konsumpcyjną za 89,03 zł/dt (spadek ceny średniej o 8%). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 85,35 i jest to mniej o 7% niż w maju. Cena skupu jęczmienia paszowego mieści się w przedziale 60-85 zł/dt. Średnia cena kukurydzy zmniejszyła się o 7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 80,35 zł/dt. Maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 86,67 zł.

Stabilny żywiec

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 6,98 zł/kg. Maksymalna cena skupu wynosi 8,02 zł/kg i spadła o 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając poziom z czerwca ubiegłego roku, czyli 8 zł/kg. Nie odnotowano zmian cen skupu żywca wieprzowego. Ceny kształtują się w przedziale od 4,60 do 5,50 zł/kg. W porównaniu z czerwcem poprzedniego roku, średnia cena za kilogram tucznika spadła o ok. 4% i wynosi obecnie 5,09 zł/kg (w 2012 roku wynosiła 5,31 zł).
Ceny mleka utrzymują się na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych to 1,93 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów są stabilne, nie widać większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 181,90 zł/dt, (wzrost o 1%),
  • polifoska 8 – 219,75 zł/dt, (spadek o 2%),
  • saletry amonowej 34% – 151,31 zł/dt (bez zmian).

Pomoc poszkodowanym

Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca. Minister rolnictwa zapowiedział pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe. Jedną z form wsparcia poszkodowanych rolników są tzw. kredyty klęskowe, udzielane na wznowienie działalności rolniczej w gospodarstwach zniszczonych przez żywioł. Oprocentowanie tych kredytów jest preferencyjne, niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych. Dla kredytów klęskowych wynosi ono 1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali obowiązkowe ubezpieczenie gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub 3%, jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli. Kredyty te uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. W 8 gminach na terenie województwa dolnośląskiego pracują już komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską powodzi.

Źródło: meldunki PZD
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu