Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.05.2013

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa kwietnia to czas rozpoczęcia opóźnionych prac polowych. Pierwsza dekada maja przyniosła opady deszczu, miejscami bardzo obfite, dodatnie temperatury w dzień i w nocy. Druga część kwietnia to okres z temperaturami sięgającymi od 2 do 10oC w nocy, a w dzień temperatury wahały się od 10-25oC. Mimo późnej wiosny wzrost temperatury i opady deszczu spowodowały gwałtowny wzrost roślinności i przyspieszenie wegetacji. 

Stan upraw

Zboża jare mimo opóźnionego siewu znajdują się w fazie od wschodów do fazy krzewienia. Stan plantacji ozimin znacznie się poprawił po wiosennym zasileniu azotem i mikroelementami. Zboża ozime w fazie strzelanie w źdźbło. Wystąpiły objawy porażenia mączniakiem prawdziwym zbóż oraz łamliwością podstawy źdźbła. Rolnicy wykonali zabiegi fungicydowi. Brak objawów uszkodzenia zbóż przez szkodniki. Wilgotność powietrza oraz spiętrzenie prac polowych sprawiły, że w tym roku plantacje są zachwaszczone bardziej niż zwykle. Rzepak ozimy rozpoczął kwitnienie w pierwszym tygodniu maja. Plantacje kwitną nierównomiernie od fazy pąka do pełnego kwitnienia. W tym roku zaobserwowano bardzo małe obloty pszczół, co może mieć wpływ na wysokość plonu. Miejscami na plantacjach rzepaku występują objawy suchej zgnilizny kapustnych oraz kiła kapuściana. Występuje porażenie chowaczem brukwiaczkiem, słodyszkiem rzepakowym, pryszczarkiem kapustnikiem, rolnicy wykonują zabiegi chroniące.

Siewy buraków cukrowych miejscami miały opóźnienie około 2 tygodni, jednak wilgotna i ciepła pogoda sprawiła, że wschody były szybkie i obecnie plantacje znajdują się w fazie od wschodów do 1-2 liścia.
Sady i plantacje krzewów jagodowych przetrwały zimę w dobrej kondycji. Trwa kwitnienie drzew, krzewy owocowe są w fazie pąka. W chwili obecnej nie widać zmian chorobowych. Wiosną wykonano zabiegi zapobiegawcze przeciw kędzierzawości liści brzoskwini i parchowi.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Ceny skupu obecnie wykazują tendencje spadkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obecnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej otrzymamy maksymalnie 101,65 zł i jest to spadek ceny o 4%. Średnio możemy sprzedać pszenicę konsumpcyjną za 96,89 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 92,13 zł/dt i jest to mniej o 3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 74,90-82,39 zł/dt (spadek ceny maksymalnej o 4%). 

Średnia cena kukurydzy pozostała bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego i wynosi 86,36 zł/dt, a maksymalna to 87,11 zł/dt (mniejsza o 3%). 

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 6,78 zł/kg do maksymalnie 8,45 zł/kg i była podobna jak w maju zeszłego roku, kiedy wynosiła 8,50 zł/kg. Odnotowano ponowny spadek cen skupu żywca wieprzowego. W stosunku do miesiąca kwietnia było to ok.6%, obecnie ceny kształtują się w przedziale od 4,60 do 5,60 zł/kg. Porównując z majem poprzedniego roku średnia cena za kilogram tucznika nie uległa jednak większej zmianie i wynosi 4,99 zł/kg (w 2012 r. wynosiła 5,04 zł).

Ceny mleka utrzymują się na podobnym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,80 zł/l do maksymalnie 1,31 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych to 2,03 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Wzrosło zainteresowanie zakupem nawozów i kwalifikowanego materiału siewnego, a głównie kukurydzy. Jeszcze nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnie ceny nawozów wynoszą: 

  • mocznika 46% N – 179,74 zł/dt, (wzrost o 1% ) 

  • polifoski 8 – 223,67 zł/dt , (bez zmian) 

  •  saletry amonowej 34% – 148,35 150,66 zł/dt (spadek o 1,5%)

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis, zatem ważne jest czy w poprzednich dwóch latach nie został już przekroczony limit 7500 euro. Dopłata obejmuje zakupiony materiał w okresie od 15 lipca 12012 r. do 15 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty można uzyskać u doradców DODR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Ruszają kolejne nabory wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD). Operacje odpowiadające działaniu ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” składamy:

  • LGD „Dobra Widawa” termin składania 05.06.-21.06.2013 r.

  • LGD Wrzosowa Kraina termin składania 24.05.-21.06.2013 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże odbudować lasy zniszczone przez huragany, pożary czy też inne katastrofy naturalne. ARiMR wesprze także budowę np. dróg pożarowych, czy innych inwestycji, które będą w stanie chronić las przed negatywnymi skutkami takich zdarzeń. Pomoc ta udzielana jest przez ARiMR z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a wnioski można składać od 23 maja do 13 czerwca 2013 r. Termin ten ogłosił 8 maja 2013 r. Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna) oraz na portalu internetowym ARiMR.

Przypominamy, że wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych.

Opracowanie na podstawie meldunków PZD

Sylwia Kędzierska