Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.02.2014

Po dość ciepłym początku roku druga połowa stycznia przyniosła znaczne, ale krótkotrwałe ochłodzenie. Dzienne temperatury wahały się w granicach od -5 do nawet -120C. W nocy zanotowano tylko kilka dni z temperaturą sięgającą do nawet -200C. Koniec stycznia i początek lutego przyniósł wiosenną pogodę z dziennymi temperaturami do nawet 120C i lokalnymi przymrozkami w nocy. Mała ilość opadów i niewielka okrywa śnieżna może spowodować niedobór wilgoci po ruszeniu wegetacji.

W rejonie Dzierżoniowa od 10 stycznia do 10 lutego spadło około 30 mm opadów deszczu i śniegu, wystąpiło 13 dni z opadami. Największy opad był 20 stycznia około 11 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Stan zbóż ozimych zależy od terminu siewu. Większość plantacji weszła w stan spoczynku zimowego w fazie krzewienia, a w przypadku późnych siewów ‒ w fazie pierwszych liści. Miejscami zaobserwowano żółknięcie plantacji. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska był gwałtowny spadek temperatur po okresach ocieplenia. Istnieje obawa wczesnego ruszenia wegetacji oraz szkodliwego wpływu przymrozków na rośliny, ze względu na brak okrywy śnieżnej na uprawach.

Plantacje rzepaku ozimego są w trakcie spoczynku zimowego. Rośliny zasiane w terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie rozety liściowej 10-12 liści właściwych, szyjka korzeniowa ma ponad 1 cm grubości i nie wyrasta za mocno ponad glebę. Stan porażenia przez szkodniki i choroby jest niewielki. Na większości plantacji występuje mały stopień zachwaszczenia, głównie chwastami dwuliściennymi.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest dobrej jakości. Część rolników zdecydowało się sprzedać zboże nie widząc tendencji wzrostowej cen skupu.

Ceny skupu pszenicy nie uległy zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 74,49 zł/dt i jest o 2,86% niższa niż w styczniu. Pszenica paszowa jest skupowana w podobnej cenie, co miesiąc wcześniej –wynosi średnio 72,05 zł/dt. Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 52,00-60,00 zł/dt. W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się średnia cena jęczmienia paszowego (70,77 zł/dt).

Ziemniaków jest mało i są sprzedawane chętnie, ze względu na dobrą cenę, nawet ziemniaki drobne są sprzedawane jako jadalne. Średnio za 1 dt ziemniaków rolnik może otrzymać 124,29 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są podobne jak w ubiegłym miesiącu. Odnotowano jedynie niewielki wzrost cen skupu młodego bydła opasowego, średnio o 6,7% i wynoszą one 6,96 zł/kg. Wzrosła również maksymalna cena, która wynosi 8,5 zł/kg. Ceny skupu żywca wieprzowego kształtują się w przedziale od 4,30-7,00 zł/kg. Wzrosły średnie ceny mleka (o ok. 4% w stosunku do poprzedniego miesiąca) i wynoszą 1,23 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,75 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wzrosła o ok. 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi 2,01 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się bezpośrednio u producentów. Ceny nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 155,51 zł/dt,
  • polifoska 8 – 202,19 zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 135,64 zł/dt.

W sprzedaży pojawił się już materiał siewny:

  • jęczmień jary ‒ 180,00-200,00 zł/dt,
  • pszenica jarej ‒ 199,50-210,60 zł/dt,
  • pszenżyto jare ‒ 191,00 zł/dt,
  • owies ‒ 173,00-189,00 zł/dt,
  • żyto jare ‒ 183,75-184,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2 grudnia wypłaca dopłaty bezpośrednie za 2013 rok, wypłaty będą trwały do 30 czerwca. Do 10 lutego na konta rolników t 917 tys. rolników trafiło blisko 7,6 mld zł.

ARiMR poinformowała współpracujące z nią banki, że limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2014 roku wynosi 7,4 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani takimi kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A.,Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (od dnia 1 stycznia 2014r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat podatkowych). Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl .

Źródło: meldunki PZD

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu