Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.02.2013

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc przyniósł oczekiwane ochłodzenie. Druga połowa stycznia rozpoczęła się dość intensywnymi opadami śniegu, na koniec miesiąca pokrywa śnieżna sięgała 15-20 cm. W styczniu temperatury w dzień oscylowały w granicach od 9oC do nawet -10oC. Temperatury nocne spadały poniżej zera od -1oC do -12oC, lokalnie do nawet do -20oC. Pod koniec stycznia temperatury wzrosły powyżej 0oC, gleba rozmarzła, rośliny o małych wymaganiach termicznych zostały pobudzone do rozwoju. Pod koniec pierwszej dekady lutego spadł śnieg, co znacznie poprawiło zwilgocenie gleby. Temperatury ponownie spadły poniżej 0oC. Niskie temperatury dzienne wpłynęły na zahamowanie wegetacji roślin. Pokrywa śnieżna ochroniła rośliny przed wymarznięciem. W powiecie dzierżoniowskim w okresie od 10 stycznia do 11 lutego było 15 dni z opadami i zanotowano około 34 mm opadów deszczu i śniegu.

Stan upraw

Zboża ozime w chwili obecnej znajdują się pod okrywą śnieżną. Niskie temperatury w styczniu i lutym wstrzymały wegetację, a opady poprawiły wilgotność gleby. Bieżący stan upraw jest uzależniony od terminu siewu. Większość plantacji weszła w stan spoczynku zimowego w fazie krzewienia, a w przypadku późnych siewów w fazie pierwszych liści. Jęczmień ozimy jest przebarwiony - żółty w fazie pełni krzewienia. Na większości pól z terminowego siewu nie ma chwastów, ponieważ zostały zwalczone jesienią. Natomiast przy późnych siewach często zabiegi zostały odłożone do wiosny.

Plantacje rzepaku ozimego są w trakcie spoczynku zimowego. Rośliny zasiane w terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie rozety liściowej 8-12 liści, szyjka korzeniowa ma ponad 1 cm grubości i nie wyrasta za mocno ponad glebę. Pojawiają się pojedyncze ogniska kiły kapusty, występują porażone i suche liście w niewielkim nasileniu. Zauważono niewielkie ogniska chowacza galasówka, sporadycznie obserwuje się ślady żerowania miniarki. Oceniając ogólny stopień porażenia plantacji przez szkodniki jest on nieduży, nie ma znaczenia gospodarczego.

Rośliny sadownicze. Drzewa pestkowe częściowe nabieranie pąków kwiatowych zostało wstrzymane przez niskie temperatury. W chwili obecnej nie ma zagrożenia ich przemarznięcia.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest dość dobrej jakości. Z naszych obserwacji wynika, że rolnicy mogą posiadać w magazynach jeszcze ok. 30%-50% ubiegłorocznych zbiorów zbóż. Ceny skupu zbóż utrzymują się na wysokim poziomie i nie zaobserwowano większym zmian w stosunku do stycznia 2012 r. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 109,20 zł, przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 103,30 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 100,58 zł/dt. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 74,00-98,44 zł/dt. 
Średnia cena kukurydzy wynosi 91,66 zł/dt, a maksymalna 100,00 zł/dt. Nadal utrzymuje się niska cena gryki, za 1dt otrzymamy jedynie 100,83 zł. Ceny skupu pszenicy i kukurydzy są wyższe średnio o 13-15% w porównaniu z sytuacją w analogicznym okresie 2012 roku, natomiast przeciętne ceny skupu jęczmienia paszowego są podobne do zeszłorocznych.

Ziemniaki z magazynów sprzedawane są na bieżąco, kopce natomiast zostaną otwarte wiosną. W tym roku ziemniaki w magazynach przechowują się stosunkowo dobrze tylko w powiecie kamiennogórskim część rolników ma problem z przechowywaniem ziemniaków, ponieważ wykazują tendencję do gnicia. 

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu, średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,27 zł/kg do maksymalnie 9,00 zł/kg, natomiast średnio za 1kg żywca wieprzowego producent otrzymuje 5,13 zł. i jest to cena o około 10% niższa od grudniowej i o około 3% niższa od ceny w lutym 2012r. Ceny mleka utrzymują się na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych 1,92 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów lub u dużych hurtowników. Wśród rolników nie ma jeszcze zbyt dużego zainteresowania zakupem środków do produkcji, jedynie niewielki ruch można zaobserwować w zakupach nawozów azotowych do wiosennego nawożenia. Ceny nawozów są wyższe średnio o 2-3% w porównaniu do cen z lutego 2012 roku, nie zmieniły się natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą: 

  • mocznika 46% N – 177,62 zł/dt 

  • polifoski 8 – 228,05 zł/dt 

  • saletry amonowej 34% – 147,71 zł./dt. 

W sprzedaży pojawił się już materiał siewny Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 199,50 - 215,00 zł/dt, 

  • pszenica jarej 200,00 - 220,50 zł/dt, 

  • pszenżyto jare 205,00 - 220,0 zł/dt, 

  • owies 185,00 - 220 zł/dt,

  • żyto jare 210,00 - 240,00 zł/dt. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Trwa wypłata przez ARiMR dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za
2012 r., co znacznie poprawia sytuację finansową gospodarstw. Z informacji ARiMR wynika, że do końca lutego agencja planuje zrealizować około 70% dopłat. Przypominamy, że od roku 2013, ARiMR nie będzie wysyłała decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień chyba, że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu nie zostanie doręczona.

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis, zatem ważne jest czy w poprzednich dwóch latach nie został już przekroczony limit 7500 euro. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Rolnicy wykazują zwiększone zainteresowanie kredytami z dopłatami ARiMR na inwestycje gospodarcze, najczęściej decydują się na zakup ziemi i sprzętu rolniczego. W bankach przyjmowane są wnioski na kredyty z terminem uruchomienia przed końcem I kwartału. Rolnicy, którzy skorzystali z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych realizują zaplanowane inwestycje i zakupy sprzętu

Opracowanie na podstawie meldunków PZD
Teresa Czaja