Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.01.2014

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc nie przyniósł oczekiwanego ochłodzenia. Dzienne temperatury oscylowały w granicach od 2 do nawet 12oC. W nocy zanotowano tylko kilka dni z temperaturą poniżej 0oC było to zaledwie -2oC. Większość nocy była ciepła, temperatury dochodziły do 4oC.

W ostatnim miesiącu średnia miesięczna ilość opadów atmosferycznych w rejonie powiatu jaworskiego była poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie i wynosiła 35 mm. W rejonie Dzierżoniowa zanotowano jeszcze niższy wynik opadów, od 10 grudnia do 10 stycznia spadło około 11 mm opadów deszczu, wystąpiło tylko 5 dni z opadami. Największy opad wystąpił 5 stycznia. Było to około 6 mm. W tym czasie nie zanotowano opadów śniegu. Całkowity brak okrywy śnieżnej na uprawach ozimin nie sprzyja przezimowaniu upraw. Utrzymująca się dodatnia temperatura może doprowadzić do ruszenia wegetacji oraz rozwoju chorób grzybowych.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Plantacje zbóż wysiane zgodnie z terminem agrotechnicznym znajdują się w fazie pełni krzewienia, a wysiane później (po burakach cukrowych i po kukurydzy na ziarno) w fazie od wschodów do 3 liści. Zaobserwowano miejscami nieznaczny wzrost wegetacji zbóż ozimych spowodowany wysokimi, jak na tę porę roku temperaturami i słoneczną pogodą.

Większość plantacji rzepaku zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Plantacje są w dobrej kondycji, istnieje jednak obawa wczesnego ruszenia wegetacji. Stan porażenia przez szkodniki i choroby jest niewielki. W rejonie Ząbkowic na plantacjach, na których zbyt często uprawiany jest rzepak, zauważono porażenie kiłą kapuścianą. Na większości plantacji stopień zachwaszczenia mały, głównie chwastami dwuliściennymi.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Rolnicy, którzy mogą przetrzymać zboże we własnych magazynach ograniczają sprzedaż zboża, czekając na korzystniejsze ceny.

Ceny skupu pszenicy nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 76,69 zł/dt i jest o 1,85% wyższa niż miesiąc wcześniej. Pszenica paszowa jest skupowana w tej samej cenie – średnio po 71,52 zł/dt . Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 51,00-59,92 zł/dt. W stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła cena średnia jęczmienia paszowego i wynosi 71,07 zł/dt (wzrost o 7%).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca nie zmieniły się od grudnia. Odnotowano jedynie niewielki spadek cen skupu młodego bydła opasowego, średnio o 3% (6,49 zł/kg). Maksymalna cena skupu nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi 7,50 zł/kg. Aktualnie ceny skupu żywca wieprzowego kształtują się w przedziale od 4,50-6,40 zł/kg. Średnie ceny mleka utrzymują się na grudniowym poziomie i wynoszą 1,18 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących od 0,70 zł/l do 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych pozostaje bez zmian i wynosi średnio 1,94 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów. Ceny nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległy zmianom. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 154,84 zł/dt,
  • polifoska 8 – 204,15 zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 130,94 zł/dt.

W porównaniu do stycznia ubiegłego roku ceny nawozów są niższe. Mocznik 46% N kosztuje mniej o ok.14% zapłacimy o 21,46 zł/dt mniej niż rok temu, polifoska 8 – 21,89 zł/dt cena niższa o. ok.11%, saletra amonowa 34% cena niższa o11% niż przed rokiem czyli około 15 zł mniej za dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 grudnia rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2013 rok, wypłaty będą trwały do 30 czerwca 2014 roku. Do 13 stycznia na konta 390 tys. rolników wpłynęło blisko 3,5 mld zł.

Za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

  • Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania – w terminie od 16.01.-30.01.2014 r.
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie – w terminie od 07.01.-20.01.2014 r.
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ‒ w terminie 23.01.-06.02.2014 r.
  • Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – w terminie 13.01.-27.01.2014 r.
  • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór – w terminie 06.01.-24.01.2014 r.

źródło: meldunki PZD

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu