Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 09.12.2019

Warunki agrometeorologiczne

Początek grudnia charakteryzował się dość zmienną pogodą. Termometry w ciągu dnia pokazywały zwykle między 5, a 10 oC. Nocą, na terenie całego województwa dolnośląskiego, zaczęły coraz częściej pojawiać się przygruntowe przymrozki, dochodzące do nawet -8 oC na terenie powiatu lubańskiego. W rejonach podgórskich i w górach odnotowano opady śniegu. W pierwszych dniach grudnia opady deszczu występowały raczej sporadycznie, największe z nich odnotowano na terenie powiatu milickiego (22 mm) i dzierżoniowskiego (20 mm). Jednak sytuacja hydrologiczna na terenie całego Dolnego Śląska jest nadal trudna. Brak okrywy śnieżnej oraz dodatnie temperatury powodują, że m.in. na terenie powiatu kłodzkiego na polach pojawiają się szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. Zasiewy zbóż ozimych są buchtowane przez dziki, a spasanie przeprowadzają jelenie i sarny. Brak okrywy śnieżnej sprawia, że na większości pól wegetacja roślin nie została jeszcze wstrzymana.

Uprawy rolne   

  • Zboża

Pojawiające się na przełomie listopada i grudnia dodatnie temperatury powietrza, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy pobudziły wzrost zbóż ozimych. Mimo tego, zboża nie powinny mieć problemów z przezimowaniem. W ich uprawach pojawia się zachwaszczenie wtórne. Stopień porażenia roślin przez choroby i szkodniki ocenia się jako średni, bądź niewielki. Na niektórych plantacjach, na terenie powiatu górowskiego pojawiły się objawy wywołane przez choroby grzybowe. W walce z nimi rolnicy zastosowali zabiegi fungicydowe. Sprzyjająca pogoda pozwoliła również na przeprowadzenie jesiennych zabiegów herbicydowych. Na polach lokalnie można także zauważyć objawy żerowania przez mszyce zbożowe.

Zasiewy zbóż ozimych zostały już zakończone. Plantacje są zazwyczaj w dobrej kondycji, znajdują się obecnie w fazie wschodów, bądź krzewienia, w zależności od terminu siewu. Pszenica ozima znajduje się w fazie od kiełkowania do krzewienia się, natomiast plantacje jęczmienia ozimego są w znacznym stopniu rozkrzewione.

  • Rzepak

Uprawy rzepaku znajdują się aktualnie w fazie 8-12 liści, tworzą aparat asymilacyjny magazynujący substancje zapasowe przed nadejściem zimy. Na plantacjach obserwuje się zróżnicowane, a także małe porażenie roślin przez choroby. Pojawiają się objawy żerowania przez ślimaki i mszyce. Dość duże zachwaszczenie obserwuje się zwłaszcza na plantacjach niechronionych.

  • Rośliny okopowe

Na początku grudnia buraki cukrowe zostały zebrane prawie w 86%. Ich szacowany plon wynosi prawie 482 dt/ha. Część zebranych buraków cukrowych rolnicy umieszczają na pryzmach po to, aby później dostarczyć je do cukrowni. Na plantacjach buraka cukrowego pojawia się miejscami zachwaszczenie w stopniu minimalnym, na tą chwilę nie zauważa się porażenia roślin wywoływane przez choroby. Lokalnie, na terenie powiatu strzelińskiego zaobserwowano objawy żerowania przez chwościka buraka.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż są niższe niż rok temu o około 20%. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca zanotowano niewielki wzrost cen o około 3%. Pszenica konsumpcyjna osiąga średnią cenę 67,43 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 65,33 zł/dt), średnia cena skupu pszenicy paszowej to 65,29 zł/dt (w listopadzie uzyskiwano średnio 63,29 zł/dt). Cena jęczmienia paszowego wynosi obecnie 58,85 zł/dt, maksymalnie można otrzymać 63,00 zł/dt. Cena skupu kukurydzy na ziarno jest niższa o 20% niż rok temu. Obecnie można uzyskać od 38,00 zł/dt do maksymalnie 65,00 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności.

Średnie ceny skupu żywca wołowego są podobne jak w ubiegłym roku o tej samej porze, w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły zaledwie o około 2%.  Młode bydło opasowe uzyskało w grudniu średnią cenę 7,02 (w listopadzie było to 6,90 z/kg), maksymalnie można było za nie uzyskać 8,50 zł/kg.

Ceny skupu tuczników w porównaniu w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o około 25%, kiedy uzyskiwano średnio 4,12 zł/kg. Obecnie uzyskuje się podobnie jak miesiąc temu średnio cenę 5,67 zł/kg tucznika.

Średnie ceny skupu mleka pozostają cez zmian w porównaniu do cen poprzedniego miesiąca
i cen z zeszłego roku. Obecnie można otrzymać od podmiotów skupujących średnio 1,29 zł/l (min 0,85 zł/l do maksymalnie 1,80 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,23 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 145,00 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i  niższa o 9 % w porównaniu do grudnia 2018 r.)
  • polifoski 8 –  177,40 zł/dt (brak zmiany ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku ubiegłego) 
  • saletry amonowej 34% – 117,23 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca i  niższa o 9% względem roku ubiegłego)                      

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 listopada przekazała na konta rolników ponad 10,8 mld zł. Od 2 grudnia ARiMR rozpoczęła natomiast przyznawać beneficjentom końcową część płatności bezpośrednich, która ostatecznie ma trafić na konta rolników do końca czerwca 2020 r.

Większość rolników po raz kolejny otrzymała zaliczki w wysokości 70% kwoty, o jaką wnioskowali w bieżącej kampanii wnioskowej. W tym roku nowością były zaliczki przyznawane do płatności w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 85% stawki płatności, o którą ubiegał się beneficjent w 2019 roku.

W bieżącym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczono około 15,2 mld zł. O przyznanie wspomnianych płatności ubiega się 1,3 mln rolników.

Kończące się nabory wniosków. Sprawdź, o jaką pomoc finansową możesz starać się jeszcze w 2019 roku !

  • Rolniczy handel detaliczny – tylko do 20 grudnia można starać się o przyznanie pomocy finansowej na tzw. małe przetwórstwo. Przypomnijmy, maksymalnie można ubiegać się o kwotę 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w ramach refundacji kosztów kwalifikowalnych (50%). W ramach tej kwoty można zakupić np. maszyny, i urządzenia służące do przetwarzania produktów rolnych.
  • ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – nabór wniosków na to poddziałanie trwa do 28 grudnia. Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych. O to dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, który posiadają  minimum 1 ha trwałych użytków zielonych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000.
  • ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – pomoc finansowa przeznaczona jest dla gospodarstw, które poniosły straty na skutek wystąpienia wirusa ASF, bądź klęsk żywiołowych. O dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2 można ubiegać się do 31 grudnia. Uzyskaną pomoc finansową należy przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa, bądź na otworzenie produkcji opartej na chowie trzody chlewnej. Maksymalna kwota wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. zł, z czego koszty kwalifikowalne nie powinny przekroczyć 80%.

Opracowanie na podstawie meldunków PZDR oraz informacji ARiMR
Ewelina Marciniak
Sylwia Kędzierska