Sytuacja w dolnośląskim rolnictwie na dzień 14.10.2013 r.

Warunki agrometeorologiczne

W drugiej i trzeciej dekadzie września panowała typowo jesienna pogoda. Obfite opady deszczu spowodowały utrudnienia w pracach polowych. Temperatura dzienna wynosiła powyżej +10 oC, w nocy spadała nawet od -5 oC w rejonie jeleniogórskim.
Na początku października temperatury dzienne wzrosły i w niektóre dni przekraczały 20 oC. Noce są jednak chłodne, temperatury oscylują od 0 do 8 oC. Wzrost dziennych temperatur poprawił sytuację na polach i przyspieszył prace związanych ze zbiorem ziemniaków oraz siewem ozimin.

Od 10 września do 10 października spadło w rejonie Dzierżoniowa około 140 mm opadów deszczu. Największy opad wystąpił między 13 a 15 września. Było to 71 mm. Ogółem wystąpiło około 10 dni z opadami. Średnia miesięczna ilość opadów atmosferycznych w rejonie powiatu jaworskiego była znacznie wyższa niż średnia miesięczna w rejonie i wynosiła 150 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Trwają siewy pszenicy ozimej. Obsiano już ponad 60% przeznaczonej pod tę uprawę powierzchni gruntów oraz zasiano około 80% powierzchni pszenżyta ozimego. Zasiewy pozostałych ozimin (jęczmienia ozimego i żyta ozimego) zostały zakończone. Jęczmień ozimy znajduje się w fazach od wschodów do krzewienia (w zależności od terminu siewu), żyto i pszenżyto w fazie szpilkowania. Plantacje rzepaku posiane w terminie znajdują się w fazie 4-6 liści. Pola posiane w późniejszym terminie ‒ w fazie 2-3 liści. Porażenie przez szkodniki występuje w niewielkim stopniu, miejscami pojawiła się śmietka (Świdnica), chwościk (Złotoryja), pchełka i larwy motyli rolnic (Głogów). W Lubaniu pojawiły się żerujące ślimaki. Na plantacjach prowadzone są zabiegi zwalczania samosiewów zbóż i chwastów, stopień zachwaszczenia jest średni. Rozpoczął się zbiór kukurydzy na ziarno.

  • Rośliny okopowe

Poprawa pogody przyspieszyła wykopki ziemniaków, które są już w końcowej fazie. Plony zapowiadają się niższe niż rok wcześniej. W rejonie Zgorzelca doradcy wstępnie szacują plon na poziomie 179 dt/ha, w rejonie Świdnicy i Jawora będzie to około 250-260 dt/ha. Z powodu zarazy część plantacji uschła za wcześnie i istnieje obawa, że mogą wystąpić choroby przechowalnicze. Na polach ziemniaków obserwuje się wtórne zachwaszczenie komosą białą i chwastnicą.
Rozpoczęto zbiór buraków cukrowych. Korzenie są pryzmowane na obrzeżach pól i sukcesywnie dostarczane według planu do cukrowni. Najczęściej notowane plony buraków to 450-500 dt/ha. Zaobserwowano porażenie chwościkiem. Dotyczy to także plantacji chronionych.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż i rzepaku zachęcają rolników do przechowywania płodów rolnych i oczekiwania na korzystniejsze ceny. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstw oraz warunków przechowywania. Skup zbóż jest prowadzony w punktach skupu na bieżąco. Ceny skupu pszenicy nie zmieniły się znacznie od ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 70,05 zł/dt i jest wyższa tylko o 1,2% niż miesiąc wcześniej. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie sprzed miesiąca, czyli 65,41 zł/dt (wzrost ceny o 4%). Rosną ceny skupu jęczmienia. Cena skupu jęczmienia paszowego mieści się w przedziale 60,00-72,00 zł/dt (wzrost ceny o 6-22%). Średnio możemy uzyskać 65,44 zł/dt.
Ceny skupu rzepaku utrzymują się na poziomie ubiegłego miesiąca, średnia cena to 144,00 zł/dt. W ubiegłym0 miesiącu była o około 3 zł wyższa.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 6,68 zł/kg. Maksymalna cena skupu jest nieco niższa i wynosi 7,50 zł/kg (spadek o 6,5%). Ceny skupu żywca wieprzowego także nie uległy większym zmianom. Kształtują się one w przedziale od 5,20-6,30 zł/kg. Średnie ceny mleka utrzymują się na poziomie poprzedniego miesiąca i wynoszą 1,11 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,33 zł/l. Średnia cena mleka, płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 1,91 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych jesienią. Ceny nawozów są stabilne, nie widać większych zmian. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 162,29 zł/dt (spadek o 1,3% ),
  • polifoska 8 – 217,75 zł/dt (spadek o 2,8%),
  • saletra amonowa 34% – 134,75 zł/dt (spadek o 1%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września oficjalny kurs euro, po którym będą naliczane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok. Kurs wynosi 4,2288 zł za 1 euro. Wstępnie szacowane stawki płatności za 2013 rok będą wynosiły:

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 830,30 zł/ha,
Uzupełniająca Płatność Obszarowa (UPO) – 139,39 zł/ha.
Nadal utrzymuje się zainteresowanie rolników inwestycjami w gospodarstwie. Głównie dotyczy ono zakupu ziemi w celu powiększenia areału gruntów własnych. W bankach dostępne są kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR.

Źródło: meldunki PZD
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu