Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Rolnictwo ekologiczne

 

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 roku - etap wojewódzki

Laureaci konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2013
Laureaci konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2012Pobierz plik Ekologiczne gospodarstwa demonstracyjne województwa dolnośląskiego (190 kB)

Pobierz plik Seminarium dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach projektu „Rolnictwo ekologiczne produkcja z przyszłością” (300 kB)


 

Akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego
 

Pobierz plikUSTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975) (720 kB)

Pobierz plikRozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r.) (230 kB)

Pobierz plikSprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (800 kB)

Pobierz plikRozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (11 MB)

Pobierz plikSprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r.) (770 kB)

Pobierz plikZgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - Wydanie 6 z dnia 24.01.2012r. (wersja w pliku PDF - do wypełnienia po wydruku)

Pobierz plikZgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - Wydanie 6 z dnia 24.01.2012r. (wersja w pliku MS Excel - do wypełnienia na komputerze)

Zmodyfikowano: 25.05.2020