Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Wyjazd studyjny Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska na teren Kotliny Jeleniogórskiej

Możliwość poznania przykładami innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, współpracy, organizacji, marketingu czy budowania marki, mieli uczestnicy dwudniowego wyjazdu studyjnego „Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” na teren Kotliny Jeleniogórskiej. Wyjazd został zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w dniach 21-22 września.

W pierwszym dniu uczestnicy dowiedzieli się, jakie są cele i działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR. O innowacjach w przemyśle rolno-spożywczym na przykładzie współpracy Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii z innowacyjnymi firmami z Dolnego Śląska opowiadał Marcin Haremza. Dr Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił innowacyjne kanały dystrybucji produktów regionalnych i tradycyjnych.

W drugim dniu zaplanowano wizyty w trzech innowacyjnych gospodarstwach i instytucjach, należących do Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) województwa dolnośląskiego, które zaprezentowały innowacyjne rozwiązania, inicjatywy lub przedsięwzięcia na obszarach wiejskich

Partnerstwo Ducha Gór

Fundacja Partnerstwo Ducha Gór powstała 11 lat temu, jako inicjatywa 34 osób. Celem fundacji była integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, a także podniesienia jakości życia mieszkańców.

W 2008 roku Partnerstwo Ducha Gór zmieniło formę prawną na stowarzyszenie. Obecnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działa na obszarze ośmiu gmin, stanowiących niemal cały obszar powiatu Jeleniogórskiego.

Łomniczanka i Przewodnik za ladą

Ściśle współpracuje z okolicznymi producentami, między innymi z rodzinnym Gospodarstwem Rolnym  Agroturystyka Łomniczanka, prowadzonym przez Janinę i Wiktora Zimmerów. W gospodarstwie dominuje produkcja roślinna, hodowla bydła mięsnego, hodowla karpi, pstrągów i kur. Na terenie gospodarstwa funkcjonuje sklep z produktami regionalnymi „Wiejskie Delicje”, w którym znajdziemy regionalne i tradycyjne produkty z Dolnego Śląska oraz z innych województw. W sklepie sprzedawane są płody rolne oraz wyroby garmażeryjne wytwarzane z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa. Gospodarze współpracują z okolicznymi rolnikami oraz organizacjami, producentami. W efekcie podejmowanych wspólnie z LGD Partnerstwo Ducha Gór działań, powstał „Przewodnik za ladą” – informacja turystyczna dostępna w lokalnych gospodarstwach i sklepach.

Muzeum bez murów

Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie to przykład doskonałego wykorzystania lokalnego potencjału, współpracy i partnerstwa mieszkańców. Największą atrakcją Dobkowa są właśnie jego mieszkańcy i to czym się zajmują. Rzemieślnicy, rolnicy, pszczelarze i właściciele gospodarstw agroturystycznych, LGD, a także lokalni przewodnicy i mieszkańcy Dobkowa stworzyli wyjątkową wspólną ofertę turystyczną. Idea ekomuzeum jest muzeum bez murów, gdzie nie ma eksponatów a ludzie i przedmioty pozostają w na­turalnym dla nich środowisku, a jednocześnie są dostępne dla każdego. Dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej członków Stowarzyszenia Kaczawskiego, Społecznej Rady Naukowej i przyjaciół z całej Polski na terenie Dobkowa powstała Sudecka Zagroda Edukacyjna ‒ interaktywne Centrum Nauki o Ziemi.

Izabela Michniewicz DODR

Zmodyfikowano: 24.10.2017