Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Wyjazd studyjny do Małopolski „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie”

Celem wyjazdu studyjnego „Rolnictwo zaangażowane społecznie – innowacje w rolnictwie” na teren Małopolski było pokazanie możliwości i kierunków działania dla osób zainteresowanych  wzbogacaniem oferty gospodarstw rolnych o usługi społeczne, a także możliwości współpracy sektora prywatnego z publicznym. W wyjeździe zorganizowanym między 30 sierpnia a 1 września przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczyła grupa trzydziestu osób.

W części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani z ideą i  koncepcją funkcjonowania rolnictwa zaangażowanego społecznie, formami organizacyjnymi i prawnymi dla podmiotów ekonomii społecznej i działalności indywidualnej, zasadami zakładania i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego, zagrody edukacyjnej, spółdzielni socjalnej czy możliwościami dofinansowania takich przedsięwzięć.

Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście do rolnictwa. Jego istotą wielofunkcyjność, rozumiana jako możliwość zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych ‒ środowiskowych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.

Wielokierunkowe podejście stwarza możliwość wykorzystania potencjału drzemiącego w polskim rolnictwie, przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, aktywizuje lokalne społeczności i wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy. Niski poziom rozwoju usług społecznych na obszarach wiejskich wynika z braku regulacji prawnych oraz odpowiedniej wiedzy jaką powinny dysponować osoby zainteresowane prowadzeniem takiej działalności.

W części praktycznej, w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowano wizyty studyjne pokazujące przykłady innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w zakresie usług społecznych na obszarach wiejskich w Małopolsce. Zaplanowano wizyty w Dziennym Domu Opieki w Limanowej, Gospodarstwie Sadowniczo-Agroturystycznym „Wiśniowy Gaj” w Kobyłczynie, należącym do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz w Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca” w Zakrzowie, prowadzącej działalność w ramach inkubatora kuchennego.

Dodatkową atrakcją była wizyta w rodzinnym Skansenie na Jędrzejkówce w Laskowej. Podczas wyjazdu ekspert przekazywał wiedzę specjalistyczną uczestnikom szkolenia wyjazdowego w formie odpowiedzi na pytania w trakcie spotkań i wizyt w trzech małopolskich podmiotach realizujących innowacyjne przedsięwzięcia na obszarach wiejskich w zakresie rolnictwa zaangażowanego społecznie.

Podczas wizyt pokazano przykłady innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez indywidualne podmioty i organizacje. Przedsięwzięcia te zostały zrealizowane przez lokalne społeczności, w ramach współpracy na różnych szczeblach. Wpisują się one w społeczną funkcję rolnictwa i obszarów wiejskich, które bez wątpienia można nazwać innowacyjnymi.

Wybrano obszar Małopolski ponieważ to właśnie tutaj powstała Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych oraz zrodziła się koncepcja Sieci Gospodarstw Opiekuńczych, opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, które działa na rzecz rozwoju i propagowania w Polsce koncepcji rolnictwa społecznego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Izabela Michniewicz DODR

Zmodyfikowano: 24.10.2017