Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Wizyta Ministra na Dolnym Śląsku (06.02.2019 r.)

W dniu 06.02.2019 r. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się  z rolnikami z regionu wrocławskiego i wałbrzysko-jeleniogórskiego w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Świdnicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas spotkania Minister podkreślał, że cały czas realizowane są zapowiadane wcześniej zmiany w rolnictwie. Wymienione ułatwienia należą do tych już wdrożonych w życie. Kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. – Będzie wyraźne wsparcie rolnictwa na terenach górskich, które maja swoją specyfikę. Wkrótce też przedstawione zostaną zmiany dotyczące obrotu ziemią rolną. – W rolnictwie nie ma już prostych rozwiązań. Pozostały sprawy trudne, dla których we współpracy z rolnikami będziemy poszukiwali najlepszych rozwiązań – zapowiedział Minister Ardanowski. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że czasami interesy  rolników, są sprzeczne jak chociażby w kwestii dotyczącej rozdysponowania ziemi z Zasobu KOWR. – To są problemy, które KOWR musi na poziomie regionalnym uzgodnić z rolnikami – dodał Minister zwracając jednocześnie uwagę, że polska ziemia ma służyć przede wszystkim rolnikom na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Minister Ardanowski poinformował także, że na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął przedłożoną przez niego propozycję, aby znakować produkty, które nie zawierają GMO. – Apeluję też, abyście brali sprawy w swoje ręce i wybierali najlepszych spośród siebie do samorządu rolniczego – podkreślił Minister odnosząc się do zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych. – Samorząd jest bardzo potrzebny, a protestujący, którzy chcieliby go zlikwidować wcale nie chcą go ulepszać, nie chcą angażować się w wybory. Jeżeli chcemy, aby zrozumiały nas inne grupy społeczne najpierw sami musimy się dogadać – podkreślił Szef resortu rolnictwa.

W trakcie spotkania z rolnikami Minister Ardanowski rozmawiał także o rosnącej populacji dzikich zwierząt i związanych z tym faktem rosnącym zagrożeniom dla rolnictwa. Ponadto poruszono tematy związane z ubiegłoroczną suszą. – Skierowaliśmy największą pomoc do poszkodowanych rolników, nawet bogatsze od nas Niemcy, których również dotknęła w ubiegłym roku jeszcze większa susza, skierowali do swoich rolników mniejsze środki pomocowe – zwrócił uwagę Minister. W kontekście ubiegłorocznej suszy szef resortu zgodził się również z tym, że obecna sieć stacji nie do końca odzwierciedla stan faktyczny.

Podczas spotkania zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne SIR, na którym prezentowano zagadnienia dotyczące działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.02.2019