Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Szkolenie - Innowacyjne i efektywne odżywianie roślin zbożowych i przemysłowych - mikroskładniki

Grupa rolników powiatu świdnickiego wzięło udział w szkoleniu na temat innowacyjnego i efektywnego odżywiania roślin zbożowych i przemysłowych – mikrosładniki, w czwartek 16 marca w Świdnicy. Organizatorem szkolenia był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dział Technologii Produkcji Rolniczej.
Podczas spotkania wykład wygłosił specjalista z zakresu efektywnego odżywiania roślin uprawnych Ernest Bujok z firmy Agrii Polska. Mówił m.in. o znaczeniu mikroelementów w uprawach rolniczych.
Wzrost plonów powoduje pobieranie z gleby coraz większej ilości składników pokarmowych, w tym również makro i mikroelementów. W gospodarstwach bezinwentarzowych nawożenie oparte jest wyłącznie na nawozach mineralnych. Ich wadą jest to, że przy wysokiej zawartości jednego lub kilku makroelementów nie dostarczają mikroskładników do gleby. Mimo że pobierane są one w minimalnych ilościach, odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu plonu, jak również wpływają na zdrowie roślin. Ich niedobór może być przyczyną drastycznych strat, sięgających nawet kilkudziesięciu procent.

Mikroelementy spełniają w roślinie rolę biokatalizatorów, uczestniczą w przemianach enzymatycznych, są odpowiedzialne za przebieg podstawowych procesów życiowych: fotosyntezę, biosyntezę chlorofilu, oddychanie, transpirację i gospodarkę wodną. Regulują przemianę węglowodanów i białek. Wpływają także na pobieranie i efektywność wykorzystania przez rośliny makroskładników.

W produkcji zbóż - szczególnie pszenicy, spełniają specjalną rolę, podnosząc jakość podstawowych parametrów ziarna, jakimi są gęstość w stanie zsypnym i masa 1000 nasion. Im wyższa gęstość, tym lepsza przydatność do przemiału i większa wydajność mąki.
Zapotrzebowanie na mikroelementy wzrasta wraz z intensyfikacją uprawy. Im wyższy plon, tym rośliny wykazują większe na nie zapotrzebowanie. Dostarczenie ich za pośrednictwem gleby i korzeni roślin jest w tych warunkach często niewystarczające.

W okresach szybkiego wzrostu i intensywnych podziałów komórkowych (tzw. krytycznych) rośliny nie są w stanie pobrać dostatecznej ich ilości. Dostarczenie ich w tym okresie drogą po za korzeniową pozwala ominąć tę barierę i wpływa bardzo efektywnie na przyspieszenie podziałów komórkowych. Przy nawożeniu dolistnym konieczne jest jednak przestrzeganie zasady niewykonywania tego zabiegu przy dużym nasłonecznieniu, wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza. Pobranie mikroelementów z powierzchni liścia jest kilkunastokrotnie większe od pobrania przez korzenie z gleby.

Do mikroskładników potrzebnych zbożom ozimym zalicza się: miedź, mangan, bor, molibden, cynk. Najlepiej podawać je (poza borem) nie jako sole, ale w formie schelatowanej. Mikroelementy w tej postaci szybko docierają do tak zwanych centrów biochemicznych reakcji i są wbudowywane w tkanki roślinne, przyspieszając podziały komórkowe i wzrost roślin.

W drugiej części szkolenia zostały omówione zagadnienia z przepisów prawnych dotyczące odstępstwa prawnego materiału siewnego , wykład wygłosiła Monika Kawczyńska z Agencji Nasiennej spółka z Leszna.

Podczas szkolenia poruszono także temat dotyczący zapobiegania wysoce zjadliwiej grypie ptaków, w tym zasady bioasekuracji.

Stanisław Leń DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017