Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Szkolenie - Działanie "Współpraca" instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym

W poniedziałek 8 maja Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie Działanie ,,Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, doradcy, przedsiębiorcy, rolnicy, zainteresowani rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich, tworzeniem grup operacyjnych i wdrażaniem działania „Współpraca”. Gości powitał dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który podkreślił konieczność współpracy pomiędzy uczelniami, a rolnikami i przedsiębiorcami we wdrażaniu badań i nowych technologii.

Ogólnopolski broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski, w części teoretycznej omówił rolę i znaczenie działania „Współpraca”, w części warsztatowej funkcjonowanie działania w praktyce. Rolą brokerów innowacji, powołanych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego jest wspieranie powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Na terenie województwa dolnośląskiego jest wiele podmiotów zainteresowanych wspólną realizacją innowacyjnych projektów, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniem grup operacyjnych, które są beneficjentami działania „Współpraca”.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, interpretacji przepisów pozwalających dokonanie oceny czy przygotowywane projekty są innowacyjne i wpisują się w cele działania. Funkcję dolnośląskiego brokera innowacji pełni Zbigniew Dąbrowski, który koordynuje tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych w naszym regionie, a także ułatwia wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

„Współpraca” to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspierające współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Jego wdrożenie przyczyni się do wprowadzenia nowych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego

 

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 18.05.2017