Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Spotkanie Zespołu Tematycznego Tematycznego podczas IV Konferencji naukowej Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli i Jakości Wina w Polsce (06.12.2019 r.)

 

Winny zespół

Zdecydowanie cieplejszy niż w innych rejonach klimat sprzyja rozwojowi winiarstwa na Dolnym Śląsku. W połączeniu z malowniczym i zróżnicowanym krajobrazem i innymi atrakcjami regionu to oferta, która jak magnes przyciąga turystów. Lokalne wino staje się modne i cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Na winiarskiej mapie naszego regionu co roku przybywa kilka nowych winnic wprowadzających swoje wina do sprzedaży, a wiele już funkcjonujących zwiększa areał upraw.

W związku z zainteresowaniem tematyką winiarską Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych zorganizowało spotkanie dotyczące powołania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami winiarstwa.  Odbyło się ono  6 grudnia podczas IV Konferencji naukowej „Agrotechniczne Aspekty Uprawy Winorośli i Jakości Wina w Polsce. Połączenie spotkania z konferencją umożliwiło dotarcie do szerszego grona odbiorców ‒ rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tą tematyką.

Podczas spotkania dr Janusz Mazurek z Kliniki Roślin omówił nowe problemy zdrowotności winorośli. Dr Piotr Chohura z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił projekt Best4soil, w ramach którego opracowywane są możliwości zachowania zdrowotności gleby, a dr Marta Czaplicka zaprezentowała preferencje polskich konsumentów wina.

Podczas moderowanej dyskusji broker innowacji Zbigniew Dąbrowski omówił możliwości wsparcia finansowego innowacji w rolnictwie oraz przedstawił innowacyjne projekty złożone w ramach działania ,,Współpraca”. Koordynator SIR Izabela Michniewicz, zachęcała do tworzenia Zespołów Tematycznych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyło prawie pięćdziesiąt osób, przedstawiciele Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie zadeklarowali utworzenie Zespołu Tematycznego. W celu omówienia zagadnień związanych z dolnośląskim winiarstwem termin kolejnego spotkania wyznaczono jeszcze w grudniu.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 16.12.2019