Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Szkolenia - spotkania informacyjno-aktywizujące w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (20 i 27 listopada 2015)

 

 

W dniach 20 i 27 listopada Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował spotkania informacyjno-aktywizujące w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie dolnośląskim. Ponad 60 osób zainteresowanych rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich (rolników, doradców, przedstawicieli instytucji publicznych, instytutów naukowych i jednostek badawczych terenu powiatu kłodzkiego oraz jeleniogórskiego wzięło udział
w spotkaniach w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

Program spotkań obejmował następujące zagadnienia: Koncepcje Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, biologizację rolnictwa ‒ ekonomiczne innowacje w rolnictwie, finansowanie innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków PROW 2014 – 2020, Klaster Wołowina Sudecka w rozwoju gospodarczym regionu, możliwości produkcji żywca wołowego na Dolnym Śląsku, tworzenie gospodarstwa ekstensywnego utrzymującego bydło mięsne rasy limousine, badania aplikacyjne IWNiRZ w zakresie roślin włóknistych, zielarskich i jedwabnika morwowego oraz działania innowacyjne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Spotkania informacyjno-aktywizujące służyły pogłębieniu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań, nawiązaniu kontaktów, wymianie doświadczeń a w dalszej perspektywie powstaniu grup operacyjnych.

Zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnictwo ma odegrać istotną rolę w realizacji trzech priorytetów ‒ zrównoważonego rozwoju, inteligentnego wzrostu oraz włączenia społecznego. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest skuteczne wdrażanie badań i nowych technologii, identyfikacja problemów, ich rozwiązywanie oraz skuteczny sposób komunikacji w celu przekazywania najistotniejszych informacji do zainteresowanych. Jednym z najważniejszych aspektów realizowanej perspektywy finansowej jest innowacyjność, która wpływa pobudzająco na rozwój obszarów wiejskich.

Spotkania informacyjno-aktywizujące zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015.

 

Agnieszka Rybarska DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017