Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Ślimakowy biznes

 

Czy hodowla ślimaków jest dobrym pomysłem na biznes? Na pewno innowacyjnym dla dolnośląskich rolników. Warto wspomnieć, iż Polska jest jednym z głównych eksporterów ślimaków w Europie. Dlatego taka hodowla może być alternatywą, szczególnie dla małych lub niekorzystnie położonych gospodarstw. Dobrze prowadzona przynosi dochody.

 

Właściwości lecznicze ślimaków doceniano już w starożytnym Rzymie. Na polskich stołach gościły do II Wojny Światowej, a w XVII wieku były bardziej popularne niż wieprzowina. Obecnie mięczaki te są popularne w kuchni azjatyckiej, francuskiej, włoskiej, portugalskiej czy hiszpańskiej.

Dwa gatunki i gwarantowany zbyt

Szczególnie cenione są dwa gatunki. Wciąż zbierany w Polsce wolno żyjący ślimak Helix pomatia – popularny winniczek oraz pochodzący z hodowli Helix aspersa.

Choć pierwsze hodowle ślimaków powstały w regionie południowo-wschodniej Polski już w latach dziewięćdziesiątych, to ten rodzaj produkcji zwierzęcej nie jest dziś zbyt popularny. Dlaczego? Hodowla ślimaków wiąż wywołuje uśmiech na twarzy i wymaga zagwarantowanego zbytu, gdyż nie jest to produkt, który można sprzedać na bazarze.

Roczny cykl  

Rozpoczynając ślimaczy biznes warto skorzystać z doświadczeń innych hodowców, którzy zachęcają do hodowli na niewielką skalę. Pozwala ona nabrać doświadczenia, ograniczyć koszty inwestycji, a w razie niepowodzenia uniknąć większych strat.

Rozpocząć hodowlę ślimaka można na kilka sposobów, jednak najbardziej popularny jest system mieszany, który pozwala na zamknięcie cyklu w ciągu roku. W lutym w budynkach rozpoczyna się reprodukcja, a w kolejnych miesiącach odchów podrostków i tucz wstępny. Od maja do września odbywa się tuczenie na powietrzu, w parkach hodowlanych, po którym następują zbiory i hibernacja do kolejnego cyklu.

Stoły reprodukcyjne i kubki z ziemią

Powierzchnia budynku do reprodukcji zależy od wielkości stada. Przyjmuje się, że przy stadzie około 5 tysięcy sztuk, odpowiednia jest powierzchnia 30-40 m2. Budynek do reprodukcji ślimaków powinien być wyposażony w system grzewczy pozwalający na zachowanie odpowiedniej temperatury, która nie może przekroczyć 30 °C. Otwory wentylacyjne umożliwiają bieżącą wymianę powietrza. Należy także zapewnić źródło wody gwarantujące wilgotność na poziomie 80% (±5%).

Zbyt wysoka wilgotność może spowodować odklejenie się powłoki od muszli. Ważnym elementem jest także zapewnienie 16-godzinnego dnia ślimakom. Pozwala to na zwiększenie intensywności rozmnażania. Do reprodukcji potrzebne są też stoły reprodukcyjne oraz kubki z ziemią, do których ślimaki znoszą jaja.

Codzienne zraszanie

Ślimaki potrzebują odpowiednich warunków do osiągnięcia prawidłowej wagi, kształtu i twardości muszli, dlatego w parkach hodowlanych należy zapewnić im optymalną temperaturę, lekko wapienną glebę, codzienne zraszanie filtrowaną wodą (umożliwiające im produkcję śluzu), naturalne oświetlenie, odpowiednie zagęszczenie czy wieloskładnikową paszę. Zawartość wapna w glebie pozwala na utrzymanie temperatury 16-22 °C, która sprzyja wzrostowi ślimaków.

Ślimak na gigancie

Chcąc zabezpieczyć teren przed ucieczką ślimaków, należy zadbać o odpowiednie ogrodzenie w parku hodowlanym. Można skorzystać z gotowych konstrukcji lub wykonać je z agrowłókniny lub maty szkółkarskiej i desek. Warto pamiętać o solnych tabletkach odstraszających ślimaki oraz siatce i pułapkach zabezpieczających przed intruzami z zewnątrz.

Urozmaicona dieta

Przygotowując park należy dobrze spulchnić glebę, wysiać roślinność, aby urozmaicić dietę ślimaków oraz utrzymującą wilgoć i dającą schronienie. Najczęściej wysiewaną rośliną jest rzepik, jarmuż lub koniczyna. Niezbędnym elementem parku hodowlanego są drewniane paśniki wykonane na przykład z palet ustawionych pod lekkim kątem, na których żerują ślimaki.

Dobrze prowadzona hodowla ślimaków może przynosić dochody. Należy jednak pamiętać, że sposobem na ich uzyskanie jest kontraktacja, a aby nawiązać stałą współpracę z odbiorcą, musimy przestrzegać określonych standardów.

 

Izabela Michniewicz, DODR

 

Zmodyfikowano: 04.04.2019