Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Szkolenie Działanie "Współpraca" instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Działanie „Współpraca” wspiera współdziałanie pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Jego wdrożenie pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań do produkcji rolnej, przetwórstwa produktów rolnych oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego.

W poniedziałek 9 października br. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu odbyło się szkolenie Działanie ,,Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauki,  rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy oraz przedsiębiorcy, zainteresowani rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich, tworzeniem grup operacyjnych i wdrażaniem działania „Współpraca”. Gości uroczyście powitał Marek Tarnacki, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Dyrektor DODR podkreślił konieczność współpracy jednostek naukowo-badawczych z rolnikami i przedsiębiorcami, we wdrażaniu badań i nowych technologii. Ireneusz Drozdowski, Ogólnopolski Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie omówił zagadnienia związane z tworzeniem grup operacyjnych EPI. Przedstawił wyniki pilotażowego naboru wniosków działania „Współpraca”, w ramach którego w całym kraju złożono 90 wniosków na łączną kwotę 342 629 197,73 zł. W województwie dolnośląskim złożono 4 projekty, których alokacja wyniosła 10 392 763,75 zł. W związku z wieloma pytaniami związanymi z procedurami przy zakładaniu grup operacyjnych w działaniu ,,Współpraca”, dr Bartosz Greczner z Kancelarii Radcowskiej dokonał interpretacji stosownych przepisów i omówił formy prawne umożliwiające tworzenie grup operacyjnych.

Podczas szkolenia zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne, na którym koordynatorzy zaprezentowali zagadnienia, będące podstawą działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pozwoliło ono w efektywny sposób informować zainteresowanych o korzyściach jakie niesie SIR, zaletach wynikających z już zrealizowanych przedsięwzięć oraz pozytywnych aspektach wdrażania innowacyjnych rozwiązań we własnym otoczeniu. Komunikacja bezpośrednia umożliwiła lepsze i wiarygodniejsze przekazanie wiedzy i mechanizmów działania Sieci. Na bieżąco odpowiadano na pytania i wątpliwości beneficjentów, nasuwające się podczas rozmowy i wyciągano wnioski. Dodatkowo koordynatorzy informowali zainteresowanych o możliwości rejestracji w Bazie partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na stronie http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php

Funkcję dolnośląskiego brokera innowacji pełni Zbigniew Dąbrowski, który koordynuje tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego, a także ułatwia wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Broker Ośrodka organizuje i uczestniczy w szeregu spotkań z przedstawicielami jednostek naukowych, przedsiębiorcami, rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich, w celu omówienia pomysłów w obszarze jego działań.

 

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.10.2017