Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Szkolenie Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby

W dniach 28-29 września br. w Szczepanowie i Tarnawie w powiecie świdnickim odbyło się dwudniowe szkolenie połączone z prezentacją gospodarstwa oraz warsztatami polowymi w ramach operacji SIR „Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby”. Organizatorem szkolenia był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Operacja "Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby" to wykorzystanie istniejącego potencjału instytucji naukowych, dydaktycznych i doradztwa oraz doświadczenie producentów rolnych, prowadzące do powstania mostu łączącego naukę i praktykę. Powstała w ten sposób współpraca, ma za zadanie w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie prawidłowego dbania o strukturę gleby, zgodną z dobrą praktyka rolną.

Prezentowane gospodarstwo Renaty i Grzegorza Ożgów z Tarnawy w gminie Żarów, prowadzi bezorkową uprawę od 1999 roku na glebach klasy IIIa–IIIb. Rolnicy opracowali własny system nawożenia upraw w oparciu o nietuzinkowe rozwiązania, których efekty mogą wydać się zaskakujące niejednemu praktykowi. Na polach można było obserwować bogate życie glebowe, zarówno jeśli chodzi o liczbę występujących dżdżownic, jak i pożytecznych pleśni czy grzybów. Uczestnicy spotkania mogli się o tym przekonać, analizując glebę w odkrywce na polu z międzyplonem facelii, rzodkwi oleistej, gorczycy czy soi. Oceniali także oddzielenie warstwy próchnicy od podglebia, zwracali uwagę na stan gleby i jakość życia biologicznego. Uprawa uproszczona, strip-till, poplony – to elementy innowacyjnego rolnictwa, nastawionego na zmniejszanie nakładów na produkcję.

Zakres tematyczny części teoretycznej pozwolił uczestnikom szkolenia poznać aspekty uprawy gleby w warunkach uproszczeń oraz prawidłowego płodozmianu i dbania o środowisko i klimat. Uczestnicy poznali innowacyjne metody prowadzenia produkcji rolnej, zgodne z wymaganiami agrotechnicznymi uprawy w warunkach Dolnego Śląska.

Wykładowcami na szkoleniu byli pracownicy IUNG-PIB Puławy (oddział zamiejscowy we Wrocławiu), którzy na przykładzie własnych badań i doświadczeń przedstawili informacje o innowacjach w uprawie konserwującej i uproszczeniach. Zaprezentowano nowe rozwiązania  w nawożeniu makro- i mikroskładnikami. Uczestnicy zapoznali się ze sposobami wzbogacania materii organicznej poprzez stosowanie nawozów i nawożenia wapniowego, z uwzględnieniem płodozmianu i zmian zachodzących w glebie.

Ostatnie lata pokazują wpływ, jaki ma rolnictwo na kształtowanie dobrej struktury gleby i właściwe użytkowanie jej profilu. Plan działania KSOW na lata 2014-2020 podkreśla rolę rolnictwa w zrównoważonym rozwoju. Dlatego tak ważne jest wdrażanie innowacyjnych metod i rozwiązań w rolnictwie, identyfikacja problemów oraz ich rozwiązywanie, a także komunikacja w celu przekazania najistotniejszych informacji zainteresowanym. Innowacyjność to jeden z najważniejszych aspektów realizowanej perspektywy finansowej, która wpływa na rozwój obszarów wiejskich.

W ramach operacji została wydana ulotka „Innowacyjne metody uprawy gleby, a zasobność w makro- i mikroelementy” traktująca o zasobności gleby w ww. pierwiastki oraz możliwościach jej wzbogacenia.

Stanisław Leń DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.10.2017