Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR – Szkolenie Innowacyjne metody ochrony w produkcji roślinnej

Innowacyjne metody ochrony w produkcji roślinnej były tematem przewodnim szkolenia zorganizowanego w poniedziałek 6 listopada w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Spotkanie w którym uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców składało się z dwóch części.

W pierwszej części broker innowacji Zbigniew Dąbrowski omówił działanie „Współpraca” w kontekście poprawy konkurencyjności rolnictwa, poprzez wykorzystywanie potencjału innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej, chroniąc jednocześnie podstawowe surowce naturalne, na których opiera się rolnictwo. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PROW 2014-2020 dla grup operacyjnych, które działają w celu opracowania i wdrożenia:

- innowacji w zakresie nowych lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji, metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzana lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W drugiej części szkolenia dr. inż. Zuzanna Sawinska, pracownik naukowy Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przestawiła innowacyjne metody ochrony zbóż i rzepaku przed patogenami. Szczególną uwagę zwróciła na połączenie obserwacji wegetacji uprawianych roślin ze skutecznym doborem środków ochrony roślin i właściwymi terminami ich stosowania. Na podstawie wieloletnich badań dotyczących warunków uprawy wskazała na wyraźne przyspieszenie wegetacji spowodowane podniesieniem temperatury średnio o 2 stopnie i związane z tym nasilenie chorób zbóż i rzepaku. Podczas dyskusji uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zagadnień związanych z metodami ochrony w produkcji roślinnej.

Podczas szkolenia koordynatorzy SIR udzielali zainteresowanym informacji o Sieci i działaniu „Współpraca” na stoisku informacyjno-promocyjnym.

 

Zbigniew Dąbrowski DODR           

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.11.2017