Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Seminarium w ramach operacji „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – PROW 2014-2020 Działanie: Współpraca


Dnia 26 maja 2018 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyło się seminarium  w ramach operacji „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – PROW 2014-2020 Działanie „Współpraca””. W wydarzeniu uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu rolników, przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli nauki, instytucji i organizacji rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Spotkanie rozpoczęto uroczystym wręczeniem honorowych odznaczeń przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, które wręczyli Posłowie Ewa Szymańska i Wojciech Murdzek oraz Marek Tarnacki Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem seminarium była popularyzacja wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami nauki a praktykami oraz zachęcenie do podejmowania partnerstw i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez tworzenie grup operacyjnych w ramach Działania „Współpraca”.

Innowacyjne podejście do rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska w programie ,,Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia’’ przedstawił prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych w Programie Zielona Dolina Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Ireneusz Drozdowski, Ogólnopolski Broker Innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podsumował tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Omówił projekty przygotowane przez te grupy, prowadzące do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów, w ramach pilotażowego naboru działania „Współpraca”. Doświadczeniami i wnioskami w tworzeniu grupy operacyjnej w ramach przeprowadzonego naboru pilotażowego podzielił się dr Adam Szymański, Prezes AS BioEnergy sp. z o. o. - członek dolnośląskiej grupy operacyjnej.
Drugą część seminarium poświęcono innowacjom w produkcji roślinnej. Dr inż. Zuzanna Sawinska, pracownik naukowy Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przestawiła innowacyjne metody ochrony zbóż i rzepaku przed patogenami. Szczególną uwagę zwróciła na połączenie obserwacji wegetacji uprawianych roślin ze skutecznym doborem środków ochrony roślin i właściwymi terminami ich stosowania. Na podstawie wieloletnich badań dotyczących warunków uprawy wskazała na wyraźne przyspieszenie wegetacji spowodowane podniesieniem temperatury średnio o 2 stopnie i związane z tym nasilenie chorób zbóż i rzepaku.
Dr Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wskazał na potrzebę wdrażania innowacji w ochronie wynikającej z coraz większych ograniczeń w dostępności substancji czynnych insektycydów.
Dolny Śląsk to jeden z regionów w Polsce o najstarszych tradycjach winiarskich i dogodnym klimacie do uprawy winorośli, gdzie z każdym rokiem powstaje kolejna winnica. O historii, rozwoju winiarstwa i współpracy w budowaniu marki regionu mówił Nestor Kościański, członek zarządu Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie. Nasz region posiada ogromny potencjał do tworzenia grup operacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w sferze winiarstwa. A umiejętnie zidentyfikowane potrzeby i możliwości pozwalają na tworzenie kolejnych grup operacyjnych, realizujących innowacyjne projekty wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Dyskusję na ten temat prowadził moderator seminarium Zbigniew Dąbrowski, Dolnośląski Broker Innowacji.

Podczas seminarium koordynatorzy SIR udzielali zainteresowanym informacji o Sieci i działaniu „Współpraca” na stoisku informacyjno-promocyjnym.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Izabela Michniewicz, DODR

Zmodyfikowano: 05.06.2018