Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - relacja - Od innowacyjności do bioróżnorodności

W dniach 14-15 września br. w Krzydlinie Małej w powiecie wołowskim odbyło się dwudniowe szkolenie połączone z zajęciami terenowymi „Od innowacyjności do bioróżnorodności” w ramach dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Organizatorem szkolenia był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zagadnieniom merytorycznym. Podczas zajęć, duży nacisk położony został na takie tematy, jak ochrona przyrody a rolnictwo, rola drzew i krzewów w gospodarstwie rolnym, a także ich wpływ na zwiększenie atrakcyjności własnych produktów, przez połączenie promocji z jakością przyrodniczą gospodarstw. Z uwagi na miejsce w jakim odbyło się szkolenie – Krzydlina Mała, już podczas pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z bogactwem przyrodniczym terenu. Zwłaszcza, że jest to obszar, na którym dobrze zachowały się cenne fitocenozy wilgotnych lasów i łąk.

Drugiego dnia zajęcia odbyły się w społecznych rezerwatach przyrody Fundacji Przyrodniczej Pro Natura w Dolinie Łachy podczas których pokazano innowacyjne powiązania ochrony przyrody z rolnictwem oraz sposoby pogodzenia tych dwóch dziedzin. Fundacja Przyrodnicza Pro Natura z dużym powodzeniem prowadzi wiele cennych projektów mających na celu zachowanie bioróżnorodności. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania koszenia łąk, które pozwalają na zachowanie storczyków i mieczyka dachówkowatego na łąkach. Uczestnicy poznali dobre praktyki ochrony godowisk żab w zbiornikach śródpolnych oraz sposoby zachowania oczek śródpolnych. Dodatkowo, każdy uczestnik miał okazję obejrzeć blisko 50 modeli budek dla ptaków i ssaków, które można stosować w gospodarstwie rolnym. Uczestników szkolenia zapoznano z innowacyjną metodą  reintrodukcji susła moręgowanego, który podobnie jak niegdyś żubr wyginął w Polsce, a dzięki odpowiedniemu użytkowaniu trwałych użytków zielonych może z powrotem powrócić na tereny rolnicze.

Podczas szkolenia zaprezentowano również jedyną na świecie ścieżkę przyrodniczą na budynku sakralnym w Głębowicach. Klasztor do tego stopnia włączył się w ochronę przyrody, że nawet podczas odnawiania elewacji pod tynkiem zamontowano budki dla jerzyków, płomykówek i nietoperzy. W kryptach, pod stropami, powieszono ukrycia z cegły dziurawki dla zimujących tam latających ssaków. A wnętrze wieży kościelnej, od krypty po sam szczyt, zamieniono na ścieżkę przyrodniczą.

W ramach operacji wydano broszurę „Dolina Łachy przyrodzie i ludziom. Ochrona bioróżnorodności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”. Materiał zawiera unikalne w skali Dolnego Śląska rozwiązania ochrony przyrody w rolnictwie, promujące przykłady gospodarowania społecznymi rezerwatami przyrody Fundacji Przyrodniczej Pro Natura. Równocześnie ukazano modele współpracy ze społecznością lokalną i wynikające z tego projekty i twarde rozwiązania. W publikacji zaprezentowano innowacyjne rozwiązania służące odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych użytkowanych rolniczo, będące sposobem na zwiększanie bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, a także przykłady wzrostu liczebności płazów i ptaków oraz roślin w połączeniu z gospodarką rolną. Dodatkowo przedstawiono także rozwiązania dla ochrony przyrody w remontowanych budynkach na przykładzie zespołu kościelno-klasztornego w Głębowicach.

Monika Miniewska DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.10.2017