Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Punkt informacyjny podczas Obchodów 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich

 

W niedzielę 3 lipca Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu podczas Obchodów 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich zorganizował punkt informacyjny Sieci na rzecz innowacji dla rolnictwa i na obszarach wiejskich. Uczestnicy Obchodów oraz odwiedzający imprezę mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej mogli dowiedzieć się czym jest Sieć, jakie są jej cele, zadania i w jaki sposób można do niej przystąpić. Pracownik Ośrodka wykonujący zadania na rzecz SIR informował zainteresowanych o zrealizowanych i planowanych do realizacji zadaniach, zachęcał do zapoznania się z korzyściami uczestnictwa w Sieci. Bezpośrednia promocja Sieci spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.  

W najbliższych tygodniach na terenie Dolnego Śląska odbędą się kolejne trzy imprezy plenerowe związane z Obchodami 150-lecia KGW, które Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie organizuje z Regionalnymi Związkami Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Podczas imprez w Piotrowicach, Stolcu i Żeliszowie również zaplanowano przygotowanie stoiska promującego Sieć.  

 

Izabela Michniewicz
DODR we Wrocławiu

 

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017