Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Porozumienie o współpracy DODR i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

We wtorek 17 października przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. Doradcy i naukowcy będą wspólnie realizować projekty i przedsięwzięcia naukowo-badawczo-rozwojowe, a także wspólnie zdobywać fundusze na ich realizację. Porozumienie jest wynikiem dotychczasowej współpracy i stwarza nowe możliwości do działania w przyszłości.

Porozumienie podpisali w imieniu Uczelni – Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, w imieniu DODR – Dyrektor Marek Tarnacki. Koordynatorem współpracy ze strony Uczelni została Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. dr hab. Barbara Kutkowska, a ze strony DODR Kierownik Działu Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw Ewa Bieńkowska.
W spotkaniu wzięli udział także Prorektor ds. rozwoju uczelni i Członek Rady Społecznej DODR prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk oraz Zastępcy Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski i Roman Piątkowski.

Przedmiotem współpracy pomiędzy DODR i Uniwersytetem Przyrodniczym jest wspólna organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, wykładów i konferencji, której głównym celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji doradców, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej. Porozumienie umożliwi pracownikom Ośrodka na korzystanie z potężnej bazy wiedzy Uczelni, koncepcji, badań i rozwiązań, nad którymi pracują pracownicy Uniwersytetu. Doradcy natomiast przedstawią zastosowanie nauki w praktyce przyszłym inżynierom, magistrom i doktorom, przekazując im wiedzę praktyczną.

Porozumienie zakłada także współpracę w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Realizacja tej części porozumienia odbywać się będzie poprzez ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pracownicy Uniwersytetu i Ośrodka wspólnymi siłami wspierać będą dalsze tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Razem także udzielać będą pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).

Red.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 19.10.2017