Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - O rzepaku w Piotrowicach

 

W środę 22 sierpnia w Piotrowicach Świdnickich w powiecie świdnickim odbyły się  warsztaty polowe w ramach operacji „Innowacje w praktyce ‒ cykl warsztatów polowych: rzepak, soja, kukurydza”. Warsztaty zorganizowano w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

Pierwszy z trzech bloków tematycznych: „Innowacje w praktyce ‒ warsztaty polowe w uprawie rzepaku” miał na celu przedstawienie innowacyjnych technik stosowanych w siewie rzepaku, a więc uprawę tradycyjną, bezorkową i w mulcz. Dodatkowo warsztaty wykorzystano do promocji istniejącego potencjału instytucji naukowych, dydaktycznych i doradztwa, a także doświadczenia producentów rolnych. Część teoretyczna dotyczyła przygotowania gleby, nawożenia oraz chemicznej ochrony związanej ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Warsztaty odbyły się w gospodarstwie Radosława Mentla w Piotrowicach Świdnickich. W gospodarstwie o powierzchni 200 ha prowadzona jest uprawa rzepaku, pszenicy, jęczmienia browarnego, buraków cukrowych oraz ziemniaków (ok. 70% roślin jest uprawianych w systemie bezorkowym). Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesne maszyny, a właściciel chętnie współpracuje z firmami okołorolniczymi i doradczymi. Potwierdzają to poletka doświadczalne z rzepakiem ozimym, na których prezentowane są nowości technologiczne oraz odmianowe.

Wykładowcami podczas szkolenia byli wieloletni praktycy, naukowcy z IUNG-PIB Puławy Oddział we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz  Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy na przykładzie własnych badań i doświadczeń przygotowali informacje o innowacjach w uprawie rzepaku. Zaprezentowali oni nowe rozwiązania w nawożeniu makro- i mikroskładnikami, omówili aspekty ochrony oraz nowych technologii siewu rzepaku.

Tematyka poruszana podczas warsztatów to także między innymi przedsiewna agrotechnika rzepaku stosowana w gospodarstwie (pH, przedplon, zabiegi przedsiewne, stosowane nawozy i ŚOR, normy wysiewu) oraz praktyczna ocena stanu gleby na polu przygotowanym pod siew rzepaku. Podczas zajęć odbył się także pokaz przygotowania agregatu uprawowo-siewnego do pracy oraz pokaz siewu w mulcz za jego pomocą.

 

Małgorzata Kaczmarek DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 07.09.2018