Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Konferencja Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej

W dniu 10 października 2017 r. w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2017 odbyła się Konferencja pn. „Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej”. Spotkanie obejmowało 3 bloki tematyczne: turystyka regionalna, uzdrowiska oraz produkt lokalny. Podczas wystąpień zaproszeni prelegenci omówili szanse i wyzwania dla rozwoju turystyki ziemi kłodzkiej, przedstawili innowacyjne rozwiązania i inwestycje funkcjonujące w obszarze turystyki.

W bloku dotyczącym produktu lokalnego głos zabrał Pan Zbigniew Dąbrowski  – broker Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie dolnośląskim. Przedstawił on uczestnikom konferencji działanie „Współpraca” pod kątem możliwości wprowadzenia innowacji w rozwoju turystyki i produktu lokalnego na obszarach wiejskich ziemi kłodzkiej. Dodatkowo wśród tak dużego grona uczestników broker miał możliwość identyfikacji kolejnych partnerów na obszarze Dolnego Śląska i nawiązania z nimi współpracy. Potencjał jaki niesie ze sobą czynne uczestnictwo w takich wydarzeniach stwarza możliwość jak najbardziej efektywnego promowania i wdrażania działania „Współpraca” oraz zadań które z niego wynikają.

 

Katarzyna Mróz PZDR Kłodzko

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.10.2017