Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Konferencja nt. „Wsparcie wdrażania lokalnych strategii rozwoju, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 

Podczas konferencji „Wsparcie wdrażania lokalnych strategii rozwoju, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w dniu 1 lipca 2016 r. zorganizowanej przez Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich oraz Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przedstawiono zagadnienia z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Dyskutowano o tym „Czym jest innowacja?”, zaprezentowano innowacyjne rozwiązania i projekty zrealizowane w krajach Unii Europejskiej w poprzednich latach. Spotkanie służyło promocji SIR, tworzeniu sieci kontaktów, wymianie doświadczeń.  Konferencja była doskonałą okazją dotarcia z informacjami o Sieci, gdyż jej uczestnikami byli rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój regionu, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Lokalnej Grypy Działania QWsi. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono zakres działalności DODR we Wrocławiu

 

Izabela Michniewicz
DODR we Wrocławiu

 

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017