Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Kampania informacyjno-promocyjna: Innowacyjny Dolny Śląsk

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zrealizował operację pt. „Kampania informacyjno-promocyjna: Innowacyjny Dolny Śląsk”. Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakładanym celem operacji było i jest prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dot. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim oraz wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez zrealizowanie filmu z trzech wydarzeń związanych z Siecią w ramach Programu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Kampania informacyjno-promocyjna pozwala zainteresowanym beneficjentom na podniesienie wiedzy w zakresie SIR, przedstawia ideę sieci oraz pozwala zrozumieć jej zasady. Wskazuje zagadnienia dotyczące prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dot. SIR od czasu jej powstania aż do dziś. Pokazuje przykłady ciekawych innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. A co najważniejsze ułatwia transfer wiedzy i wymianę doświadczeń, co wpływa na upowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Propagowanie wszystkich tych zagadnień podczas ww. kampanii za pomocą takiego narzędzia jakim jest film informacyjno-promocyjny, podczas spotkań, szkoleń, seminariów, imprez plenerowych, konferencji realizowanych przez Ośrodek, umożliwia aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Prowadzi do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym tych przede wszystkim innowacyjnych.

Podczas seansu odbiorcy filmu otrzymują w pigułce istotne informacje o korzyściach jakie niesie SIR, a także poznają zalety wynikające z już zrealizowanych przedsięwzięć propagujących wiedzę na temat innowacji oraz korzyści wdrażania rozwiązań innowacyjnych we własnym otoczeniu.

Produkcja filmu informacyjno-promocyjnego w języku polskim, obejmowała nagranie materiału video z trzech operacji, zrealizowanych w ramach dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, tj:

  • "Od innowacyjności do bioróżnorodności" dwudniowego szkolenia połączonego z zajęciami terenowymi w dniach 14-15 września 2017 r. dla 30 osób, w trakcie którego szczególny nacisk położono na aspekt ochrony przyrody w rolnictwie i wynikające z niego nowe możliwości,
  • wyjazdu studyjnego "Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska" w dniach 21-22 września 2017 r., w ramach którego zrealizowano dwudniowy wyjazd studyjny na teren Kotliny Jeleniogórskiej dla 30 uczestników,
  • dwudniowego szkolenia połączonego z warsztatami w ramach operacji „Tradycyjne przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa a możliwości wdrożenia nowych technik i technologii” w dniach 16-17 października 2017 r. dla 25 odbiorców. Podczas szkolenia przekazano wiedzę zarówno na temat znaczenia lokalnych ras w produkcji regionalnej żywności jak i metod wytwarzania takich produktów oraz przeprowadzono warsztaty przez doświadczonego wytwórcę, właściciela Wytwórni Wędlin Naturalnych „Pod bukami”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

                                                                                                          Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

 

Zmodyfikowano: 22.03.2018