Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – informacje dla mieszkańców obszarów wiejskich

Dnia 20 października br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – informacje dla mieszkańców obszarów wiejskich” skierowane do rolników,  przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli nauki oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Najważniejsze informacje dotyczące działania ,,Współpraca’’ przedstawił Zbigniew Dąbrowski broker innowacji w województwie dolnośląskim. W wystąpieniu zwrócił uwagę na warunki, które muszą spełnić grupy operacyjne ubiegające się o środki z tego działania. Przedstawił konieczność ścisłej współpracy pomiędzy rolnikami, podmiotami gospodarczymi a przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, w celu poprawy konkurencyjności rolnictwa na terenie naszego województwa.

Nowe, innowacyjne podejście do rozwoju Dolnego Śląska w programie ,,Zielona Dolina Żywności i Zdrowia’’ zreferował doradca Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Ireneusz Ratuszniak. W swojej prezentacji omówił diagnozę społeczno-gospodarczą na Dolnym Śląsku, a także strategię programu, jego priorytety i sposoby ich realizacji. 

Kolejny temat „Stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020” na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017, poz. 106) zaprezentowała przedstawicielka Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu Pani Gabriela Niemczycka. Zgodnie z rozporządzeniem beneficjent zobowiązany jest do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto. Uczestnicy poznali zasady wypełniania niezbędnej dokumentacji, w tym zapytania ofertowego. Przedstawicielka ARIMR zwróciła także uwagę na terminy, które obowiązują wszystkich beneficjentów podpisujących umowy o przyznanie pomocy po 18.01.2017 r. oraz konieczność upublicznienia zapytania ofertowego i protokołu z wyboru wykonawcy na stronie internetowej www.portalogłoszen.arimr.gov.pl.

Tematyka szkolenia, a zwłaszcza ostatni wykład dotyczący zasady konkurencyjności spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Dodatkowo podczas szkolenia promowano SIR, a także udzielano wszystkim zainteresowanym informacji na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na stoisku informacyjno-promocyjnym, przygotowanym przez koordynatorów Sieci.

Zbigniew Dąbrowski DODR

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.10.2017