Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Gospodarstwa opiekuńcze

Trzy szkolenia – Gospodarstwa opiekuńcze ‒ budowanie sieci współpracy

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia, przy wykorzystaniu potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym czy integracyjnym. O tym, czym są i jak je tworzyć, można było się dowiedzieć podczas trzech spotkań zorganizowanych w lutym, w Świdnicy, Łomnicy i Polanicy Zdrój.

Koncepcja stworzenia sieci gospodarstw opiekuńczych została opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”, współfinansowanego przez KSOW w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował w lutym trzy spotkania informacyjne, służące upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat zagadnień związanych z tematyką rolnictwa zaangażowanego społecznie. W spotkaniach łącznie wzięło udział 60 rolników.

Ich uczestnicy dowiedzieli się czym są gospodarstwa opiekuńcze, kto może je założyć, jakie formy organizacyjne oraz prawne można wykorzystać przy prowadzeniu tego rodzaju działalności oraz z jakich źródeł dofinansowania można skorzystać na jej rozpoczęcie. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Renata Dyląg oraz Izabela Michniewicz.

Uczestnicy spotkań byli zainteresowani prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych. Ich powstawanie będzie sprzyjało podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, uzyskaniu lepszego dostępu do usług społecznych, zwiększeniu i dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych, a w konsekwencji kształtowaniu pozytywnego wizerunku całego sektora rolniczego w Polsce.

Wszystkie szkolenia zostały poprzedzone prezentacjami Powiatowych Lekarzy Weterynarii dotyczącymi zagrożenia ptasią grypą.

 

Izabela Michniewicz DODR

Fot. Dział ROW

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017