Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Forum wiedzy i inowacji

 
Forum Wiedzy i Innowacji ‒ pod takim hasłem, we wtorek i środę, 8-9 listopada, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w Paprotni koło Warszawy konferencję panelową.

Forum składało się z dwóch sesji plenarnych oraz z sześciu sesji panelowych i posterowych. Dotyczyły one głównie nawozów, nasiennictwa, pasz, innowacji w ochronie roślin, innowacyjnych rozwiązań w agrotechnice upraw rolniczych oraz w przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Na każdym z paneli był obecny doradca rolny z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego specjalizujący się w problemach sygnalizowanych przez rolników. Dzięki temu mógł uczestniczyć w dyskusjach panelowych oraz podczas sesji stolikowej z udziałem moderatorów i przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa.

Spotkanie miało na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz o innowacjach. Celem konferencji było też dostarczenie doradcom pracującym bezpośrednio z rolnikami jak najwięcej aktualnych informacji, wiedzy od firm i naukowców biorących udział w Forum, do wykorzystania w pracy doradczej oraz stworzenie warunków do nawiązania kontaktów, mogących w przyszłości zaowocować utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania 5 Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

W gronie około 220 osób, oprócz doradców rolnych z całego kraju znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, ekspert zagraniczny do spraw SIR, dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele jednostek naukowych i instytucji badawczych oraz 30 przedstawicieli firm obsługujących branżę rolniczą.

Konferencja panelowa Forum Wiedzy i Innowacji była współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Stanisław Leń DODR

 

Zmodyfikowano: 11.04.2017