Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR: Cele, zadania, priorytety

 

Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

I. Cel główny SIR:

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe SIR:

 1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami  wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

 

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wraz z formami realizacji (PDF- 47 KB)

 

Priorytety SIR przy realizacji dwuletnich planów operacyjnych

Na lata 2016-2017:

 • Działania informacyjno-aktywizujące dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz związane możliwościami finansowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym i spożywczym oraz na  obszarach wiejskich;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące dla potencjalnych członków grup operacyjnych;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.

 

Propozycje priorytetów SIR na kolejne dwuletnie okresy
(
Propozycje priorytetów do przedstawienia Grupie Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich)

Na lata 2018-2019:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
  i na obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (średniookresowa).

 

Na lata 2020-2021:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
  i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

 

Na lata 2022-2023:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (po zakończeniu okresu programowania).
Zmodyfikowano: 11.04.2017