Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR -2016-04-26-28 Relacja Saksonia

W dniach 26-28.04.2016 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował wyjazd studyjny do Saksonii pn. „Łączmy się w innowacjach”. Projekt zrealizowano w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Głównym zakładanym celem projektu była wymiana wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas trzydniowego wyjazdu studyjnego 40 uczestników z województwa dolnośląskiego do Saksonii - regionu Niemiec.

Aby rozpowszechnić ideę innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich bardzo ważne jest  skuteczne wdrażanie badań i nowych technologii, identyfikacja problemów, ich rozwiązywanie oraz skuteczny sposób komunikacji w celu przekazywania najistotniejszych informacji do zainteresowanych. Dlatego też uczestnikami projektu byli:

  • przedstawiciele jednostek badawczo-naukowych, w celu identyfikacji problemów i ich rozwiązywania poprzez opracowanie nowych innowacyjnych technologii,
  • pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, ze względu na ich specyfikę działalności (przekazują wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach, pomagają i doradzają rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich) prowadzącą się do stworzenia sprawnego systemu przekazywania informacji dla potencjalnych zainteresowanych,
  • rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania jako ostatnie ogniwo, wdrażające innowacyjne rozwiązania, badania i technologie do realióww rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odpowiedzialni za zacieśnianie więzi
    i kontaktów wszystkich powyższych uczestników operacji, w celach tworzenia tematycznych grup operacyjnych, podtrzymywania współpracy w dalszym wdrażaniu innowacyjnych i nowatorskich działań na terenie województwa dolnośląskiego.

Realizacja projektu pozwoliła na wykonanie priorytetu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Wyjazd studyjny w dużym stopniu przyczynił się do wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nie tylko pomiędzy beneficjentami operacji a instytucjami i gospodarstwami wdrażającymi innowacje w Niemczech, ale także pomiędzy samymi partnerami Sieci. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami wykorzystywanymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich odwiedzanych instytucji i gospodarstw, będących liderem w tej dziedzinie w Saksonii.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego otrzymali materiały informacyjno-promocyjne. Aby ocenić wartość i znaczenie wyjazdu studyjnego, w tym jego efektywności, skuteczności, oddziaływania, przebiegu przedsięwzięcia oraz zadowolenia uczestników przeprowadzono ankietowe badanie ewaluacyjne, a następnie na jego podstawie opracowano raport ewaluacyjny operacji, który stanowi kompendium wiedzy na temat znaczenia wyjazdu studyjnego.

Izabela Liskowiak-Jaremko
Dział MDSziW

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.04.2017