Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR Relacja ze szkolenia Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka

W dniach 14-15.11.2016 r., w Kuklicach k/Wrocławia Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa zorganizował szkolenie na temat „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka”. Szkolenie realizowane było w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci  na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem szkolenia było rozpowszechnienie istniejących rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego oraz próba stworzenia zespołów roboczych, które będą współpracowały ze sobą w działaniu „Współpraca”. Realizacja operacji stanowi działanie informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie grup operacyjnych, zaś szkolenie ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktów branżowych, co w przyszłości skutkować będzie założeniem grup operacyjnych.

Grupa docelowa 30 osób została wybrana w oparciu o doświadczenie i obserwacje doradców w kontekście innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu we współpracy z naukowcami w całej Polsce od wielu lat zajmuje się szukaniem nowym rozwiązań tj. innowacji w sektorze rolno-spożywczym, w celu wdrażaniach ich przez rolników i producentów rolnych.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zagadnieniom merytorycznym. Pracownicy naukowi z Zakładu Agronomii Ziemniaka, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie przedstawili tematy z zakresu agrotechniki ziemniaka, wymagań nawozowych w oparciu o nowe technologie i techniki w odżywianiu roślin, systemów integrowanej ochrony w uprawie ziemniaka oraz nowoczesnych technologii w przechowalnictwie i obróbce ziemniaka.

W celu osiągnięcia w/w efektów muszą być spełnione innowacyjne rozwiązania w następujących zakresach:

  • efektywne korzystanie z osiągnieć postępu biotechnologicznego (dobór nowych odmian do konkretnych warunków środowiskowych, organizacyjnych i rynkowych w gospodarstwach rolnych, stosowanie kwalifikowalnego materiału sadzeniowego wysokiej jakości),
  • zastosowanie aeroponicznej metody produkcji mini-bulw jako elementu zwiększenia efektywności produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka,
  • innowacyjne zabiegi agrotechniczne przyjazne środowisku naturalnemu i przeciwdziałające następstwom zachodzących zmian klimatu,
  • innowacyjne rozwiązania w metodach i technologiach  przechowalnictwa oraz konfekcjonowania ziemniaka w celu poprawy jakości i konkurencyjności ofert rynkowych,
  • wdrażanie Integrowanej ochrony ziemniaka (IPM) opartej na wieloletnich badaniach z zakresu kontroli zachwaszczenia i ochrony przed chorobami i szkodnikami o różnej odporności na agrofagi ziemniaka,
  • wprowadzanie do produkcji ziemniak certyfikowanych systemów gospodarowania, m. in.: Integrowana produkcja,
  • transfer wiedzy w łańcuchu od producenta do konsumenta celem podniesienia świadomości wiedzy o walorach odżywczych ziemniaka jako cennego warzywa oraz o odmianach i ich walorach techno-logiczno-użytkowych.

W drugim dniu szkolenia odbyły się warsztaty terenowe w Grupie Producentów Rolnych „Kartofelek” z Chrzanowa. Zajęcia praktyczne pozwoliły na pogłębienie wiedzy dotyczącej nowoczesnego przechowalnictwa i obróbki ziemniaka, a także sposobu przygotowania ziemniaków do dalszej dystrybucji w tym konfekcjonowanie. Wybrana do celów szkoleniowych Grupa Producentów Rolnych „Kartofelek” może pochwalić się niemałymi osiągnięciami. Na Polskim rynku jest od 2007 r. Ziemniaki z tej grupy producentów trafiają nie tylko na nasze stoły rodzime, ale także na rynki zagraniczne. W tej chwili grupa inwestuje w nowe budynki na przetwórstwo ziemniaka, chcąc tym samym niebawem produkować kostkę ziemniaczaną i frytki.

Szkolenie zaowocowało nowymi, ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami co w dalszej perspektywie może posłużyć do stworzenia nowych grup operacyjnych.

Tekst:
Monika Miniewska, Stanisław Leń DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 09.12.2016