Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Realizacja planu działania KSOW w I półroczu 2020 roku (styczeń-czerwiec 2020)

 

Tytuł operacji: Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w roku 2019
oraz zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń
i delegacji w I półroczu 2020 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji oraz wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniem „Współpraca” – podczas wykładów, szkoleń, spotkań, seminariów; promowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca”, doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego naboru wniosków w ramach działania „Współpraca” oraz innowacyjnymi projektami opracowanymi na terenie Dolnego Śląska, a także możliwością wykorzystania środków dostępnych w ramach działania „Współpraca”. Dodatkowo dzięki wyjazdowi studyjnemu podniesienie wiedzy i umiejętności dolnośląskich hodowców w zakresie hodowli i produkcji bydła mięsnego, wykorzystując możliwości ras Limousin i Charolaise, co w konsekwencji przyczyni się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku.
Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 1 000 osób.

Zmodyfikowano: 06.07.2020