Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Realizacja planu działania KSOW poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w II półroczu 2020 roku

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w II półroczu 2020 roku”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji.

W ramach operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniem „Współpraca” – podczas wykładów, szkoleń, spotkań, seminariów; promowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca”, doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego naboru wniosków w ramach działania „Współpraca” oraz innowacyjnymi projektami opracowanymi na terenie Dolnego Śląska, a także możliwością wykorzystania środków dostępnych w ramach działania „Współpraca”.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 1 000 osób.

Zmodyfikowano: 24.11.2020