Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Promocja SIR podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Książu

W dniach 16 i 17 czerwca podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Książu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował dwa seminaria skierowane do rolników, hodowców, mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Tematyka sobotniego seminarium dotyczyła aktualnych problemów w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania, profilaktyki jako niezbędnego elementu prawidłowo prowadzonej hodowli oraz przetwórstwa. Natomiast tematem przewodnim niedzielnego seminarium było żywienie zwierząt, pasze, gospodarka pastwiskowa w warunkach Dolnego Śląska.
Podczas obu seminariów, w których uczestniczyło ponad sześćdziesiąt osób zaprezentowano działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim oraz możliwości tworzenia i organizacji grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych stanowiła doskonałą okazję do promocji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pośród kilkuset osób odwiedzających stoisko informacyjno-promocyjne SIR byli producenci, hodowcy oraz mieszkańcy Dolnego Śląska. Odwiedzający mogli dowiedzieć się czym jest Sieć, jakie są jej cele, zadania i w jaki sposób można do niej przystąpić. Pracownicy Zespołu ds. SIR informowali zainteresowanych o zrealizowanych i planowanych zadaniach, zachęcali do zapoznania się z korzyściami uczestnictwa w Sieci. Wśród uczestników Wystawy rozpowszechniano także ulotki i broszury wydane w ramach Sieci.

Patronat honorowy nad Wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk, Senator RP Aleksander Szwed, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Prezes ARIMR Maria Fajger oraz Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik.

Współorganizatorami Wystawy był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o. o. Zakład Stado Ogierów Książ, Dolnośląski Związek Hodowców Koni, Dolnośląska Izba Rolnicza, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Opolu oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Futerkowych.

            Izabela Michniewicz

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2018