Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w marcu br. na terenie województwa dolnośląskiego

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu prowadzi szereg działań informujących i promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR. Podczas spotkań, szkoleń czy konferencji uczestnicy są informowani czym jest Sieć, jakie są jej cele, jakie korzyści płyną w uczestnictwa w Sieci oraz w jaki sposób można do niej przystąpić. Prezentowane są również działania zrealizowane dotychczas przez Partnerów oraz Ośrodek, a także projekty zaplanowane do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na 2018 r. Tylko w miesiącu marcu, podczas konferencji „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” zorganizowanej przez Urząd Miasta Lubawka oraz szkoleń zorganizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego przeprowadzono wykłady dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, wrocławskiego czy złotoryjskiego, których wysłuchało ponad 90 osób – rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, mieszkańców obszarów wielskich, przedstawicieli lokalnych władz i stowarzyszeń.

Dzięki prowadzonym działaniom informacyjnych do Sieci w całym kraju przystąpiło ponad 700 podmiotów, w tym na Dolnym Śląsku aż 106 uczestników, co świadczy to o dużym potencjale naszego regionu i zainteresowaniu innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

                                                                                              Izabela Michniewicz, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.04.2018