Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wałbrzyskiego” 27.05.2021

W czwartek, 27 maja odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wałbrzyskiego”, pod hasłem „Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie wałbrzyskim”. W spotkaniu online udział wzięło 35 osób.

O zasobach i racjonalnej gospodarce wodą w gminach powiatu rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Urzędu Gminy w Czarnym Borze, Urzędu Miasta i Gminy Boguszów Gorce, Urzędu Gminy Walim, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój Nadleśnictwa Wałbrzych, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Wałbrzychu, Biura Powiatowego DIR w Wałbrzychu, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu ,Nadzoru Wodnego w Wałbrzychu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Oddział Wałbrzych, Biura Powiatowego ARiMR, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, IMiGW we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał uczestników spotkania i  omówił założenia projektu DPW oraz zaprosił do pracy nad Wieloletnim Planem Strategicznym dla powiatu wałbrzyskiego.

Rolę i zadania LPW w powiecie wałbrzyskim przedstawił Koordynator DPW Bogdan Sucharski.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie wałbrzyskim i założenia do opracowania raportu końcowego DPW ds. Wody w powiecie.

Działania adaptacyjne i mitygacyjne w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie wałbrzyskim przedstawił dr inż. Marcin Wdowikowski z IMGW we Wrocławiu.

Przykłady dobrych praktyk rolniczych w zakresie gospodarowania wodą zaprezentowała Urszula Kozaczuk Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska DODR.

Przedstawiciele Miast i Gmin w swoich wystąpieniach scharakteryzowali rolnictwo na swoich obszarach i najważniejsze problemy dotyczące gospodarowania wodą.

W podsumowaniu koordynator podziękował wszystkim za uczestnictwo, przedstawił roboczy program drugiego spotkania i zaprosił do współpracy w Dolnośląskim Partnerstwie ds. Wody na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 11.06.2021