Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego 31.05.2021

Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie strzelińskim

W dniu 31 maja  2021 r. zrealizowano pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego”, w którym uczestniczyło 31 osób. Jego uczestnicy rozmawiali online na temat celów, roli i zadań DPW w powiecie oraz opracowania dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Uczestników spotkania przywitał Andrzej Znamirowski, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawił projekt Lokalnych Partnerstw ds. Wody i ich rolę w poprawie retencyjności w powiecie.

Koordynator DPW Małgorzata Wierzbicka omówiła problemy powracającej suszy oraz jej skutki. Przedstawiła cel oraz zadania jakie stoją przed członkami DPW w powiecie oławskim.

Dr Irena Otop, Adiunkt Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW szczegółowo przedstawiła charakterystykę klimatyczną oraz warunki meteorologiczne jakie występują w powiecie strzelińskim.

Prof. dr. hab. inż. Tamara Tokarczyk, Kierownik Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych IMGW zaprezentowała uwarunkowania hydrologiczne powiatu strzelińskiego. Przedstawiła charakterystykę głównych cieków wodnych oraz jak ważne jest monitorowanie ich stanu.

Prof. dr hab. Jacek Leśnego, pracownik Katedry Zastosowań Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił szczegółowo plan pracy jaki czeka członków LPW, w celu przygotowania Wieloletniego Planu Strategicznego. Przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie strzelińskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Przeworno, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie, Starostwa Powiatowego w Strzelinie, Urzędu Gminy Wiązów, Urzędu Gminy Borów, Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Strzelinie, Gminy Domaniów, przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne , producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz miejskich.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Małgorzata Wierzbicka, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 04.06.2021