Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego” 21.04.2021

W środę, 21 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego”. Wzięło w nim udział 40 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane online.

Program spotkania obejmował m.in. założenia, rolę i zadania DPW w powiecie oleśnickim. Przedstawiono plan działań DPW w najbliższym czasie, którego głównym celem jest integracja, określenie potrzeb, postawienie diagnozy i opracowanie dokumentu stanowiącego podstawę do sporządzenia Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie oleśnickim. Zaproponował uwzględnienie cech głównych, przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW – czyli klasę antropopresji, klasę jakości ekologicznej oraz klasę waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, a także cech pośrednich, jak łatwość finansowania, wymagana dokumentacja i wykonawstwo.

Dr Marcin Wdowikowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego omówił działania adaptacyjne i mitygacyjne (czyli zapobiegające lub ograniczające emisję gazów cieplarnianych) w procesie ochrony zasobów wodnych w powiecie oleśnickim. Podczas wystąpienia wspomniał także o systemach wspomagania decyzji w rolnictwie. Obszernie wyjaśnił schemat zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Jako podsumowanie przedstawił wpływ zmian zagospodarowania terenu na elementy obiegu wody ze zlewni. Zaznaczył, że niezwykle istotna jest zmiana podejścia do deszczu – „nie tylko zbierać i odprowadzać, ale retencjonować i wykorzystywać”.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował historię IMGW, jej strukturę, a także zakres zadań i obszar działania Instytutu. Opowiedział o historii pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych na terenie Dolnego Śląska. Przybliżył też charakterystykę klimatu w powiecie oleśnickim i zwrócił uwagę na zagrożenia pogodowe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, Urzędu Gminy Dobroszyce, Urzędu Miejskiego w Bierutowie, Zarządu Zlewni w Oleśnicy, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Karolina Kucharska DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.05.2021